Архива

Posts Tagged ‘preduzeca’

IMA LI PLJAČKE I UTAJE PARA DOBIJENIH IZ DONACIJA NAMENJENIH SANIRANJU POPLAVA U OBRENOVCU!????

26. маја 2015. Коментари су искључени

 

U danima kada Srbija preživljava nacionalnu katastrofu izazvanu majskim poplavama 2014.god, i kada je svaki spašen život označavao i posebnu životnu sudbinu, pravi junaci i sva priznanja zaslužuju svi oni ljudi, domaći i strani koji su svih tih kišnih i stašno poplavnih dana na terenu pružali pomoć ugroženim ljudima!

Zahvaljujući samoinicijativi, saosećajnosti, duhu samopregora i solidarnosti našeg naroda i uz pomoć mnogih domaćih i stranih donacija, naneta šteta je umnogome ublažena. Međutim, uvek se nađu i nedobronamerna lica u raspodeli prikupljenog novca, pa se pitamo da li je jedan od iznosa tih sredstava završavao i u Javnim Preduzećima!???

 

 

OBRENOVAC I PODELA DONACIJA-2

 

Postoji podugačak spisak različitih vrsta donatora koji su novac, sredstva i različite vrste pomoći isporučili i namenili domaćinstvima, školama, vrtićima, raznim centrima ili poljoprivrednim domaćinstvima u Obrenovcu, koji su (ovi zadnji) kao pomoć od Organizacije za poljoprivredu i hranu UN (FAO) dobili seme različite vrste i nije isključeno da to seme pripada vrsti GMO!!!

Tu su i Donacije pravnim licima kao i donacije privrednicima (njih 278) dobijenih iz državne pomoći čiji se iznos kretao od 240 000,00 dinara do 600 000,00 dinara. (A prema proceni državnih organa, većina domaćinstava koji godnama neće moći da se oporavi, dobijala je daleko manji iznos)!!!!

Prema Zakonu o vanrednim situacijama između ostalog, propisane su nadležnosti državnih organa i prava i dužnosti privrednih društava i drugih pravnih lica, u takvim dešavanjima!

Javna preduzeća koja su angažovali svoje resurse u otklanjaju posledica od poplava u Obrenovcu, uredno su zabeležili svoje troškove, i mi ćemo pomenuti samo neke od njih!!!

U takvim spiskovima troškova, pažljivi čitalac može da uoči da je svaki fizički radnik „Gradske čistoće“  npr. iznos  za čišćenje, pri čemu svaki radni sat fizičkog radnika je prikazan po 630 din./h (učitelji imaju satnicu do 250 din./h) što je ukupno prikazan trošak 10.233.720,00 ili 16244 sati rada. (Takva cena cena po času od 630 din. zvanično je odobrena u cenovniku ovog javnog preduzeća – to samo dokazuje bahatost svih javnih preduzeća u pljačkanju gradjana i privrednika).

Uklanjanje raznog smeća prikazano je din. 32.762.016,66 Din., prosečno po kamionu tura je koštala 28 hilj. din.

„Gradska čistoća“ je imala 2234 tura, počev od 18.05. Danonoćno su radila vozila (sve tri smene) odvozeći i po deset tura dnevno fekalije i ispumpanu vodu, ukupno prikazano 6.092.562,00 Din.

Obično pranje ulica prikazano je u izveštaju u iznosu od 15.397.022,69 Din. Primera radi 24.05. čišćenje grada je prikazano 219.986,67 din., dan kasnije 334.739,99 din. (200 radnih sati pros.2800 din/h).

Prevoz pitke vode prikazan je u iznosu od 15.943.806,66 din.

Kako se vredno radilo pokazuje sledeći primer: 18.5.2015. je u tri smene (1+2+3) angažovano voziilo FAP 1618 RESOR ACV 8,3 Autocisterna, Prevoz vode Obrenovac u ukupnom vremenu od 26h i 20h što je po ceni 1.680,00 din. prikazano uk.44.240,00 Din.

Prevoz džakova prikazan je u iznosu od 1.529.465,02 din., pretpostavljamo da su prazni bili obzirom da su ih prevozili najčešće kombi vozila.

Prosto je neverovatno šta je sve „Lasta“ prikazala u  „donacije“, odnosno, u štetu koju je imala usled elementarnih nepogoda, još je neverovatnije da je opština Obrenovac takav izveštaj ubacila u donacije!!!

Svaki autobus „Lasta“ prikazan je je po ceni auto dana od 27500 din. uvećan za izgubljenu dobitautobusi Laste su trebali da voze putnike na redovnim linijama, štetu (???) je morao neko da im nadoknati.

„Lasta“ daje obračun angažovanja svojih autobusa, ukupno 417 kom. što po cenovniku firme košta 27500 din., ukupno 11.363.250,00 din.. Sporno je kako je „Lastanajkritičnijeg dana za odvoženje građana , 17.05.2014. godine angažovala čak 206 autobusa. Kako je naplaćen autodan? To znači da su autobusi napravili više vožnji, koliko pitamo se?! Ako su imali po 30 putnika prosečno, po 4 vožnje, prevezli su ukupno 24700 građana, samo u jednom danu????? (Prema popisu iz 2011. Obrenovac grad ima 25429 stanovnika).

Dalje, „Lasta“ u štetu prikazuje gubitak novca zbog elementarne nepogode, zato što nisu radili na redovnim linijama u iznosu od 15.163.050,38 din.(21661500,54 – 6498450,16 gorivo) – Direkcija im je umanjila 21661500,54, od tog iznosa oduzeli su 30% trošak goriva 6498450,16 i šteta je 15163050,38 din.za nerealizovane polaske iz Obrenovca i Lazarevca ??? Pa zar nisu angažovali 417 vozila u Obrenovcu i već prikazali po ceni autodana?

U Izveštaj štete koje su pretrpeli od poplave „Lasta“ ubacuje i iznos od 6.035,752.50, a to je šteta koju su pretrpeli u svojim objektima u Obrenovcu i na opremi. I tako je „Lastaprikazala svoju ukupnu štetu u iznosu od 34,059,467.92!!!

I ovakav iznos, „NEKO“ ubacuje u Izveštaj o pristiglim donacijama po svim osnovama???!!!!

I GSP Beograd je dostavio svoj „troškovnik“ cenu usluga za period 16.05.-10.07.2014. Pa po tom izveštaju, za 7,025 mil.din. GSP je potrošio 40367 lit., sa pros.potrošnjom od 35l/100km, i prešli su ukupno 141 hilj.km, odnosno 2351 vožnju, a prosečna vožnja je 60 km.

„Beogradvode“, posebna priča,  je svoje troškove, npr. samo u Makišu prikazao u tabeli Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata u odbrani od poplava , u obračunu pod tačkom 23. "Punjenje i izdavanju praznih vreća i vreća sa peskom u krugu CS Makiš…" u iznosu od 27.105.945,17 din.

Kako nigde ne piše kolike količine peska su isporučene, pretpostavka je i da taj trošak nije ušao u ovaj iznos, i da li su „Beogradvode“ fakturisali rad više stotina dobrovoljaca koji su dva dana i dve noći neprekidno punili džakove??? Da li je tu pesak fakturisan posebno!!??? Valjalo bi proveriti šta je ušlo u prikazani iznos!!!

Beogradski „Vodovod i kanalizacija“  su dostavili svoj pregled angažovanih resursa u Obrenovcu za period od 14.05.-07.06.2014.god.

„Veterina beograd“ pregled angazovanja resursra u opštini Obrenovac, za vreme poplava dala je tabelu sa svojim cenama.

Cena radova koje je dostavila „Pošta“ Obrenovac, prikazani su u sledećoj tabeli.

„Toplovod“ Obrenovac je prikazao u tabeli  finansijska sredstva koja je uložio u sanaciji poplava!!!

Izveštaj o aktivnostima Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac nakon poplave.

Izveštaj o angažovanosti JP Elektromreža Srbije (finansijskoj i nefinansijskoj) na sanaciji posledica poplava, koje su se desile na teritoriji Gradske opštine Obrenovac u maju 2014. godine (od 16.05.2014. do danas) prikazane su u sledećoj tabeli!!!

U Izveštaju o visini sredstava dobijenih po svim osnovama za pomoć pri otklanjanju posledica od poplava iz maja 2014.g. i obnovu gradske opštine Obrenovac,  gde nakraju piše

" Ukupna finansijska vrednost prikazanih sredstava je 6.515.235.415.08 din." ne vidi se da li je prikazani iznos novca stvarno došao na račune kao donacija? Ili su u "pristigle donacije" uračunati višestruko napumpani troškovi, verovatno i mnogi izmišljeni i neobavljeni radovi???

Bilo bi tragično da su novčana sredstva prikupljena donacijama. potrošena po Izveštaju koji je, da napomenemo, usvojen bez ikakvih primedbi na Skupštini gradske opštine Obrenovac!!??

Ništa novo nije, bilo u svetu ili u Srbiji, da se u ovakvim donatorskim aktivnostima, uvek nađu lica koja se dobro ugrade, dok masa njih koji su i najviše pogođeni nerećom, budu višestruko ojađeni…..

 

©Geto Srbija

ULOGA DRŽAVE U REPRESIJI I UNIŠTENJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

8. октобра 2013. 1 коментар

 

U MUP-u Srbije, i dalje haraju kadrovi koji rukovode a da nemaju mnogo dodirnih tačaka sa pravom i ponašaju se kao i pre deset i više godina, određuju pre suđenja ko je kriv, vrše kvalifikacije raznih mafija koje nisu zabeležene nigde u svetu. Pravosuđe i ceo pravni sistem nalazi se u funkciji partija, grupa i pojedinaca, i generator je korupcije na svakom koraku. To u najvećoj meri guši ionako tešku privredu, a naročito mala i srednja preduzeća odnosno da je u funkciji velikih i moćnih. Potvrđuje to i ponašanje naročito represivnih organa, a pre svega poreske policije i MUP-a prilikom provera poslovanja privatnog sektora.

 

             Josip Bogić

 

Da institucije sistema nisu u funkciji privrede i privrednika govore brojni primeri već su u funkciji moćnika, partija i pojedinaca, a pre svega ličnih interesa. Mala i srednja preduzeća su naročito na udaru moćnika kojima se suprotstavljaju tako što koriste pozicije preko partijskih veza i konkurenciju sklanjaju ili eliminišu tako što po već ustaljenom scenariju, kada neko postane smetnja, tada najpre protiv vlasnika preduzeća podnose razne anonimne prijave MUP-u, poreskoj policiji i drugim organima kako bi se stekao utisak da se radi o "velikom kriminalcu".

Kada se prikupi dovoljno materijala tada kreću u provere, tržišna, poreska, MUP i drugi organi kako bi "zločinca priveli pravdi". Najčešće pod "udar pravde" pojedinci dolaze ako su smetnja "velikima" ili ako nisu "dali deo novčane ili druge naknade". Ovi organi imaju opravdani alibi da rade po krivičnim prijavama, za koje se ne zna podnosilac.

U toku provera najčešće se blokira rad tih preduzeća jer u takvim preduzećima nema dovoljan broj stručnih kadrova i sva energija i rad se svodi na to da represivni organi ostanu što duže kako bi se normalan rad što više ometao. Poneki od ovih organa idu do te mere daleko da oduzimaju i kompjutere po mesec i više dana i tako onemogućavaju normalan rad.

Pošto preduzeće normalno ne funkcioniše počinju problemi sa likvidnošću, poslovni partneri počinju da izbegavaju takva preduzeća jer su pod "proverom".

Moćnici naročito sada, zbog svetske ekonomske krize utiču i kod poslovnih banaka da se ne reprogramiraju krediti, dolazi do blokada takvih preduzeća i na kraju do stečaja. Da li je cilj represivnih organa da ustanove određene propuste, da nalože ispravke grešaka i da takva preduzeća nastave sa normalnim radom ili je pak cilj da se neko uhapsi i da se preduzeće ugasi? Dolaskom demokratije i uvođenjem tržišne ekonomije u mnogim privrednim subjektima došlo je do promena u poslovanju u odnosu na socijalistički sistem privređivanja.

Međutim represivni organi su i dalje ostali u socijalističkom samoupravljanju. Privatna preduzeća su u većini slučajeva u privatnom vlasništvu pojedinaca ili akcionara. U slučaju kršenja zakona ova preduzeća mogu da dođu pod udar poreskih organa, a retko kada MUP-a. Međutim u mnogim slučajevima se ove službe zloupotrebljavaju tako što izmišljaju razna krivična dela, razne mafije, podnoseći prijave tužilaštvima, koje kasnije budu odbačene.

Ko će u takvoj situaciji privatnicima da nadoknadi štetu ako usled nezakonitog ponašanja državnih organa ova preduzeća propadnu? Ko može takvu štetu da nadoknadi? U uređenim zemljama represivni organi bez čvrstih dokaza o nezakonitostima ne kreću u provere jer su u slučajevima da se navodi prijava ne pokažu kao istiniti kazne za pojedince u organima veoma rigorozne a i za državne organe.

Kod nas je situacija daleko od normalne i dalje se pojedinci ponašaju bahato, vrše nezakonita pretresanja kancelarija i radnih prostorija, oduzima se dokumentacija bez izdatih potvrda, vrši se pritisak na radnike da priznaju neke činjenice za koje oni smatraju da su istinite, obavljaju se razgovori sa zaposlenima suprotno odredbama ZKP-a, gde se u svojstvu građanina po istom predmetu pozivaju više puta, nezakonito se uz pomoć MUP-a vrše snimanja i praćenja telefonskih komunikacija itd…

Brojni su i drugi primeri bahatog ponašanja pojedinaca naročito kada su u pitanju upravni postupci poreskih organa. Normalna je procedura da se ukoliko postoji određena vrsta sumnji da se radi o poreskim utajama da najpre kontrolu izvrši terenska kontrola, a tek tada ukoliko postoje određeni problemi da poreska policija izvrši određene provere. U dosta slučajeva situacija je obrnuta. Takođe, jedan od prisutnih problema je i taj što u dosta slučajeva i MUP radi po poreskim prijavama iako je to nadležnost poreske policije.

Kada neko od privatnika postane meta moćnika protiv njega se uključuju svi organi. A gde je tu tužilac? U najvećem broju slučajeva tužilaštvo umesto da ima aktivnu ulogu i da rukovodi pretkrivičnim postupcima postaje nemi posmatrač raznih zloupotreba poreskih organa i pojedinaca u njima.

Šta uopšte znači krivična prijava po ZKP-u? To je samo jedna vrsta saznanja ili izvor saznanja tužiocu, koji je jedini organ gonjenja da je neko lice izvršilo ili nije krivično delo. To naravno u praksi ne ocenjuje tužilac koji treba da daje i kvalifikaciju dela i ceni dokaze, a ne MUP kao što je to praksa.

Jedna od anomalija našeg pravnog poretka kada su u pitanju privatna preduzeća je i ta da vlasnik preduzeća, često puta neuk za knjigovodstvo, propise i druge stručne stvari, zaključi ugovore sa agencijom o vođenju tih poslova. U praksi se često dešava da agencije slučajno ili namerno prave greške koje su po vlasnika katastrofalne.

Tako je u jednom tipičnom slučaju, vlasnik privatnog preduzeća zaključio ugovor sa ovlašćenom agencijom o knjigovodstvenim uslugama. Nakon nekog vremena u kontrolu poslovanja došli su poreski organi i konstatovali greške u knjiženju i obračunali porez koji je navodno vlasnik utajio.

Vlasnik se žalio na postupak i u svoju odbranu izneo činjenice da on nije stručno lice, da se ne razume u te vrste posla i da je zbog toga i zaključio ugovor sa ovlašćenom agencijom. Takođe je podneo i krivičnu prijavu protiv vlasnice agencije zbog nezakonitog rada. Usledila je blokada preduzeća, a žalba nije uvažena.

Drugostepeni organ je poništio rešenje prvostepenog organa. Međutim i u ponovljenom postupku prvostepeni organ je izneo iste činjenice i dalje tereti vlasnika za nezakonito ponašanje i poresku utaju? Sve to vreme rad preduzeća je blokiran. Pokrenut je i postupak po žalbi Vrhovnom sudu. Kada se sve ovo završi privatno preduzeće neće postojati, vlasnik nije kriv, knjigovođa takođe ne odgovara za nezakonito postupanje. Ko od ovoga ima koristi? Niko. Da li je to cilj države da gasi preduzeća ili da koriguje neka ponašanja i da bude na usluzi privredi?

 

©Geto Srbija

materijal: List protiv mafije

CIRKUSKA TURNEJA BORISA TADIĆA PO SRBIJI!

 

Valjda omamljen prolećem i lukavom izbornom kampanjom, predsednik Boris Tadić opet je otvorio nekakve pogone po Srbiji, obećavajući blagodeti i ružičastu budućnost uz filozofske savete o ekologiji, raju, ljudskoj potrebi za radom, srpskoj domišljatosti ili prolaznosti plastičnih kesa.

 

Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje: Boris Tadić hipnotisan kartonskom tehnologijom

Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje: Boris Tadić hipnotisan kartonskom tehnologijom.

 

Posle zelene salate i hortikulture, ovo je mali korak unazad za čovečanstvo, a veliki za Borisa Tadića. Tko ne veruje, neka pogleda predizborni DS tv-spot. Teško da može gluplje!

 

Kako javlja DS agencija Tanjug, Boris Tadić je u Brzanu, opština Batočina, prisustvovao otvaranju pogona za reciklažu višeslojne ambalaže od kartona u okviru fabrike Brzan plast, u saradnji sa Tetrapakom, što je, prema njegovim (Borisovim) rečima, dobar primer kako „mala i srednja preduzeća iz Srbije mogu da ostvare saradnju sa velikim svetskim kompanijama“, na šta je, istakao je, „veoma ponosan“.

Naglas razmišljajući na slobodne teme, predsednik Boris poručio je da je „najveći problem današnjice – nezaposlenost“. Potom je dodao tortu na šlag sledećim rečima: „Radna mesta su ta kojima teži čitav svet. Brzan plast, na primer, otvara 30 novih mesta, što je ogromna stvar„.

Hipnotisan od sreće kartonskim proizvodima, Tadić je objasnio značaj ove fantastične investicije: „ Saradnja Brzan plasta i Tetrapaka je model koji pospešuje razvoj zemlje i opština u kojoj se nalaze. Srpsko preduzeće i velika svetska kompanija razvili su domaći proizvod, koji može biti primenjen i u drugim opštinama, a poseban značaj projekta je to što pospešuje društvenu odgovornost prema očuvanju zdrave životne sredine“.

Plastičnoj kesi koja se ne reciklira, oštro je upozorio On Kao Predsednik, potrebno je 500 godina da bi se raspala. Iz „zelene ekonomije“, prema Borisovoj tvrdnji, „dobijamo samo dobro“, a industrija za reciklažu je veoma značajna i zato što pospešuje i društveno odgovoran pristup građana prema životnoj sredini.

Fiksirajući Olivera Dulića, ministra za ekologiju, Tadić je odlučno uzviknuo: „Kao zemlja, Srbija je zahvaljujući Ministarstvu za zaštitu životne sredine i privrednicima u tom pogledu uspela da ostvari značajne rezultate“.

 

Prilikom spontane i neočekivane posete firmi “Kolor pres“ u Lapovu, predsednik Srbije Boris Tadić obratio se građanima Srbije sledećom privrednom porukom: „Građani Srbije, samo hrabro. Državne institucije su tu da pomognu otvaranju realnih poslova sa idejom koja na početku može izgledati krajnje nerealistična, ali je možda dobra kao što je proizvodnja ambalaže za jaja“, rekao je Tadić obilazeći firmu „Kolor pres“ u Lapovu i njeno preduzeće za preradu otpadnog papira i proizvodnju ambalaža za jaja.

Ne ostavljajući prostor neprijatelju, Tadić je dramatično uskliknuo:Ispratite dobre primere koji su pokazali otpornost i izdržali nekoliko decenija i razvili proizvodnju za nekoliko stotina zaposlenih„. Odmah potom, podvukao je:

Ne treba praviti iluzije da je sopstveni posao lak, to nije nigde u svetu. To je jedini način da živimo odgovorno i da ličimo na druge razvijene zemlje, da ne očekujemo da će država da reši sve probleme. Ne postoji ni jedna država na svetu koja može da reši sve probleme građana. Kada bi tako bilo onda bi živeli u raju, a raj na zemlji, na žalost, nigde ne postoji“.

 

Prema njegovim (Borisovim) rečima fondovi vezani za zelenu tehnologiju i ekonomiju moraju biti sitno plasirani i ovaj projekat treba biti podržan od strane države.

Zagledan u kartonsku budućnost, predsednik je ničim izazvan rekao: „Male investicije su dobre investicije. To nije veliki posao, ali hiljade ovakvih ideja i ljudi koji imaju ovakve ideje donose ogromnu dobit za državu i društvo, a ima ih svuda u Srbiji. U svakom mestu u Srbiji ima makar po jedan čovek koji ima ovakvu ideju„.

 

Na predsednika se odmah naslonio Oliver Dulić hrabrom predizbornom izjavom: „Kao država stajemo iza svakog takvog projekta, jer on znači zdraviju životnu sredinu, nova radna mesta, uštedu energije i prirodnih resursa koji se troše“. 

 

#Geto Srbija

Materijal:eNovine 

Creative Commons лиценца

%d bloggers like this: