Архива

Posts Tagged ‘djokovic’

DIPLOMATSKE BIZNIS LAŽI VUKA JEREMIĆA !

22. фебруара 2012. 1 коментар

 

Šteta bi bilo, u ovo predizborno vreme, zaboraviti i na one uspehe (LAŽI) Demokratske stranke koje je smetnuo sa uma preskromni Vuk Jeremić.

Naime, tokom predanog i nadasve plodonosnog diplomatskog angažmana, novopečeni predsednik Teniskog saveza Srbije,

stizao je da za majku Srbiju obavlja i ekonomske poslove, one kapitalne, od kojih zavisi razvoj čitave nacije i države.

 

 

Nakon Vimbldona, opaljen vrelim zracima julskog škodljivog sunca i preplanuo u duši, Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, eks-predsednik Unije teniskih profesionalaca, eks-savetnik za telekomunikacije, eks-fizičar, predsednik Teniskog saveza Srbije, čukun-unuk Murat-age Pozderca, učenik psihologa Borisa Tadića, najavio je renesansu našeg posrnulog privrednog sistema.

 

Sa grbače Novaka Đokovića, mladog poslovnog čoveka uvek raspoloženog za biznis-saradnju sa vlastima, Vuk Jeremić je poručio javnosti da razloga za brigu, ako ih je i bilo, više nema, jer poput “Kelijevih heroja” stižu “Đokovićevi milijarderi”, odlučni da svoje pare sahrane u Srbiji, nedođiji u kojoj i neko poput Jeremića može biti ministar bilo čega.

 

Nestrpljivu javnost i državne medije večito gladne bogate žetve sa plantaža naših uspeha, umirio je unjkavo-baršunasti glas Jeremića Vuka, koji je tih uzavrelih julskih dana poručio da u Srbiju juri, hita, trči sve udarajući nogama u guzicu, “nekoliko milijardera”, da kapital investira u ovaj Bunar bez dna, zahvaljujući, kako je uveravao raspamećeni  Blic, “garancijama teniskog prvaka”.

 

Uverljivosti radi, Vuk Jeremić je, baš kao što tvrdi da je Kosovo srpsko, potvrdio da su “Đokovićevi milijaderi” već “održali sastanak sa državnim vrhom”, i “sklopili prve dogovore o investiranju”, te da će uložiti neopisivi novac u energetski i u srodni, modni sektor, inače tesno povezan sa poljoprivrednim proizvodima koji će se prodavati u hotelima i trgovinskim lancima i katancima širom mrske Amerike.

 

Konkretni dogovori sa kineskim i američkim biznismenom su postignuti, a uskoro će biti i stavljeni na papir. To će se dogoditi već u oktobru (2011) na sastanku mešovitog komiteta Srbije i Kine, na kojem ću ja, pored potpredsednika kineske vlade, biti predsedavajući”, prošle godine je obećavao Jeremić, specijalista za mešano meso i mešoviti dubl sa Borisom Tadićem.

 

Prođoše, međutim, juli, avgust i septembar, očas posla i oktobar, sa njim u paru novembar i decembar, zađosmo i u 2012. godinu, do zelene trave prohujaše januar i ferbuar, a od mešovitog komiteta iz Jeremićeve raspojasane i bolesne mašte, privrednog buma “u niškoj fabrici za proizvodnju energije” i ostalih obećanja ludom radovanja, ni traga ni glasa.

 

Mislite o tome, pre nego što dopustite da vas Jeremić i kompanija iz DS-a, još jednom, vodaju žedne preko vode i zamazuju vam oči kojekakvim obećanjima i sladunjavim pričama.

 

#Geto Srbija

Materijal:eNovine

OČISTIMO SRBIJU: DULIĆ, ĐOKOVIĆ I RINIGIER OČISTILI BUDŽET !

19. фебруара 2012. 4 коментара

 

Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za 2010. godinu na ubedljiv način je potvrdio ranije iznete navode Koalicije za nadzor javnih finansija o teškim finansijskim zloupotrebama u ovom ministarstvu, saopštila je Koalicija za nadzor javnih finansija.

 

  Srdjan Djokovic U.S. Open -Day 15

Oliver Dulić,                                             Srđan Đoković, biznismen.

ministar za sve i svašta.            

 

Državna revizorska institucija je na nedvosmislen način utvrdila da su odgovorni u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Fondu za zaštitu životne sredine u brojnim slučajevima prekršili Zakon o javnim nabavkama i Zakon o budžetskom sistemu. Takvim protivzakonitim postupanjem, srpskim javnim finansijama pričinjena je šteta koja se meri desetinama miliona dinara.

 

„Koalicija za nadzor javnih finansija smatra da se samo procesuiranjem i kažnjavanjem odgovornih mogu sprečiti zloupotrebe i korupcija koji dolaze iz samog vrha vlasti. Zbog toga, još jednom pozivamo tužilaštvo da na bazi činjenica utvrđenih od strane organizacija građanskog društva i Državne revizorske institucije protiv aktuelnog ministra Olivera Dulića i drugih odgovornih lica pokrene odgovarajuće krivične postupke.

 

Ukoliko i ovoga puta bude izostala reakcija nadležnog tužilaštva, građanima Srbije biće upućena jasna poruka da ni očigledno i od strane nadležnih državnih organa utvrđeno pustošenje i ruiniranje javnih fondova nije predmet interesovanja srpskog pravosuđa, kao i da su vladini službenici i njihovi saradnici iznad zakona i izvan domašaja pravde“, piše u saopštenju Koalicije.

 

Među brojnim slučajevima kršenja Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama koji su utvrđeni u pomenutom izveštaju od strane Državne revizorske institucije su i nabavka usluge izrade veb portala „Očistimo Srbiju“, promocija akcije „Očistimo Srbiju“ tokom održavanja teniskog turnira „Serbia Open“ i istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine:

 

 

Nabavka usluge izrade veb portala „Očistimo Srbiju“: 

 

 

Utvrđeno je da je izvršeno plaćanje usluge za izradu softvera u iznosu od 2.561.000 dinara bez dokaza o kvalitetnom izvršenju usluge, odnosno bez pisanog dokaza da je poslovna promena nastala i ugovoren posao izvršen. Ispostavljeni račun nije dokaz da je usluga izvršena u ugovorenom kvalitetu i obimu, odnosno nije dokaz o nastalom poslovnom događaju.

 

Promocija akcije „Očistimo Srbiju“ tokom održavanja teniskog turnira „Serbia Open“: Utvrđeno je nekoliko nepravilnosti.

 

Da je konkursna dokumentacija i ponuda nepotpuna, jer ne sadrži sve obavezne elemente konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki što nije u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 6. i članom 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki;

 

Da komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nije izvršila poređenje po elementima ugovorene usluge, odnosno radova sa tržišnim cenama kako bi obezbedila da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene što nije u skladu sa članom 24. Zakona o javnim nabavkama;

 

– Da ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između “Family Sport“ d.o.o. Beograd i “News-Wall“ d.o.o Beograd nije dokaz o isključivom pravu zakupa oglasnog prostora i ekskluzivnom pravu za prodaju oglasnog prostora tokom održavanja ATP turnira, Ministarstvo nije sprovelo postupak javne nabavke usluga promocije akcije „Očistimo Srbiju“ u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama;

 

– Da je “News-Wall“ d.o.o Beograd uslugu promocije akcije “Očistimo Srbiju“ tokom održavanja ATP turnira “Serbia Open 2010“ u iznosu od 19.790.000 dinara, odnosno 23.481.000 dinara sa PDV-om započeo pre ugovora, jer su radovi morali biti okončani do početka održavanja turnira, odnosno 01.05.2010. godine, što nije u skladu sa članom 56. Zakona o budžetskom sistemu;

 

– Da je predmet ugovora nabavka usluge promocije akcije “Očistimo Srbiju“ tokom održavanja ATP turnira “Serbia Open 2010“, nije nabavka usluga očuvanja životne sredine, već nabavka usluge informisanja javnosti i odnosi sa javnošću – konto 423420, zbog čega ista nije pravilno planirana i iskazana u iznosu od 19.790.000 dinara, odnosno 23.481.000 dinara sa PDV-om, zbog čega je precenjen rashod usluge očuvanja životne sredine – konto 424611, a potcenjen rashod usluge informisanja javnosti i odnosi sa javnošću – konto 423420 za isti iznos.

 

Istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine: Utvrđeno je da je Ministarstvo zaključilo ugovor sa preduzećem „Ringier DOO“, u iznosu od 47.200.000 dinara sa PDV-om, bez ispunjenosti uslova za primenu člana 7. stav 1. tačka 13. Zakona o javnim nabavkama što nije u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama i članom 57. Zakona o budžetskom sistemu.

 

#Geto Srbija

Materijal:eNovine

Категорије:ШОКАНТНО Ознаке:, , , ,
%d bloggers like this: