Архива

Posts Tagged ‘alo’

DULIĆ I DAČIĆ, DRŽAVNI NOVAC KAO NJIHOV !

13. фебруара 2012. 1 коментар

 

U postupku revizije poslovanja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i Ministarstva unutrašnjih poslova, Državna revizorska institucija otkrila je da je državnim novcem plaćano objavljivanje tekstova preduzeću Ringier u čijem sastavu posluju dnevne novine Blic i Alo.

 

 

Tako je ministarstvo Olivera Dulića Ringieru 2010. i početkom 2011. platilo 47.200.000 dinara, dok je Dačićev „ceh“ bio 590.000 dinara. Osim šokantne činjenice da su ministarstva plaćala medijima za objavljivanje tekstova, revizori su utvrdili i da su Dulić i Dačić prekršili zakone. Dulić je prekršio Zakon o o javnim nabavkama (članovi 7 i 20) i Zakon o budžetskom sistemu (član 57), a Dačić Zakon o budžetskom sistemu (član 56).

Kako je  utvrđeno postupkom revizije, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  je sa izdavačkim privrednim društvom Ringier sklopilo ugovor za istraživanja, za šta inače ovo preduzeće nije registrovano. Osim usluga istraživanja, Ringier je po ugovoru imao obavezu da ministarstvu pruža i usluge objavljivanja rezultata istraživanja u dnevnom listu Blic i u dnevnom listu Alo a „u cilju korišćenja rezultata istraživanja od strane celokupne javnosti“ (član 3. Ugovora).

Ugovorena je naknada za usluge u iznosu od 40.000.000 dinara bez PDV-a, i plaćanje u jednakim mesečnim ratama na osnovu faktura za pružene usluge koje se ispostavljaju do 5. u mesecu za prethodni mesec. Ugovor je zaključen na određeno vreme, sa primenom od 15.03.2010. godine do 15.01.2011. godine.

U 2010. godini Ringier je ispostavio deset računa, na ukupan iznos od 47.200.000 dinara, koji su zaključno sa 31.12.2010. godine plaćeni u ukupnom iznosu od 42.480.000 dinara sa PDV-om, te je u saldu iskazana neizmirena obaveza u iznosu od 4.720.000 dinara, koja je izmirena u 2011. godini sa klasifikacije „očuvanje životne sredine“.

Kada je Ringier ispostavio račun na iznos od 4.720.000 dinara sa PDV-om za usluge istraživanja od 15.09-15.10.2010. i za uslugu oglasi u listu Blic i listu Alo, uz račun je priložena specifikacija troškova nastalih u toku izvršenja usluga, koja se sastoji od troškova angažovanih radnika/saradnika na projektu, obrade podataka, troškova službenog puta (troškovi dnevnica i prevoza) i režijskih troškova za navedene stavke od 30%.

Ringier je na uvid dao i spisak novinskih naslova klasifikovanih kao teme („Svetski dan zaštite ozonskog omotača“, „Za obnovu nacionalnih parkova potrebna velika sredstva“, „Britanci posadili 100 stabala na Tari“), tekstovi („Platani stižu iz inostranstva“, „Zabrana pušenja od 11. novembra“, „Drvokradice se ne plaše čuvara“, „Dulić: Srbija prečišćava samo četiri odsto otpadnih voda“), i reportaže, istraživanja („Stanari čuvaju svoj park“, „Ruglo uz pešačku zonu“, „Obrenovac prvi na svetu dobio solarni punjač za mobilne“). Revizori su zamerili što spisak nije potpisan i zaveden i naglasili da Ringier nije ispostavio nijedan račun za svoje usluge.

„S obzirom da je šifra delatnosti Izdavačkog društva Ringier: izdavanje novina, kao pretežna delatnost, a registrovano je i za usluge spoljnotrgovinskog prometa, nije potvrđena pravilnost dodele ugovora koji se odnosi na naučne usluge istraživanja i razvoja, aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja naučnih i tehnoloških inovacija, kao novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnije izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta, na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje“, naveli su revizori i zaključili: „Imajući u vidu napred navedeno, za nabavku usluge istraživanja iz oblasti zaštite životne, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja nije moglo dodeliti ugovor po članu 7. stav 1. tačka 13. Zakona o javnim nabavkama”.

U izveštaju koji se tiče revizije Ministarstva unutrašnjih poslova, revizori su otkrili da je najveći iznos u rashodu „ostale medijske usluge” izvršen prema preduzeću Ringier – 590.000 dinara. Utvrđeno je da je isplata izvršena bez ugovora a na osnovu nekoliko dokumenata, među kojima je najvažniji akt kabineta ministra broj 01-7212/10-3 od 14.07.2010. godine kojim Biro za saradnju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđuje da je koristio usluge firme Ringier u skladu sa navodima iz fakture. MUP je Ringieru platio za tematski dodatak „kriminal” u okviru enciklopedije „Sve o Srbiji“.

Revizori su zaključili da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije moglo da izvrši isplatu, na ime sponzorstva, preduzeću Ringier, jer za to ne postoji pravni osnov, odnosno Zakon o budžetskom sistemu, a ni drugi propisi, ne daju mogućnost isplate novčanih sredstava za takve namene iz budžetskih sredstava i sopstvenih prihoda.

 

#Geto Srbija

Izvor: Pištaljka

%d bloggers like this: