Почетак > ГЛАС ОБИЧНИХ ГРАЂАНА > KO KOMANDUJE TUŽILAŠTVOM SRBIJE? KO I KAKO POSTUPA PO NJEGOVIM NALOZIMA???

KO KOMANDUJE TUŽILAŠTVOM SRBIJE? KO I KAKO POSTUPA PO NJEGOVIM NALOZIMA???

1. новембра 2015.

 

Kako je moguće da premijer povremeno najavljuje hapšenja kriminalaca, akcije i druge radnje iz nadležnosti tužioca, a kada je on zauzet, to u njegovo ime radi ministar policije, nebojša Stefanović, koji je, izgleda, postao nekakav ekspert i za prisluškivanje i za poligraf i za mnoge druge stvari koje mu po zakonu ne pripadaju!?

Kad bi smeli da rade svoj posao, nadležni tužioci bi morali konačno da nauče ministra unutrašnjih poslova, direktora policije i druge koji uzimaju ulogu tužilaca, da policija ne sarađuje sa tužilaštvom već da policija izvršava i postupa po nalogu tužioca.

 

                  Josip Bogić

CIJE JE TUZILASTVO

 

Pre izvesnog vremena pratio sam aktuelne vesti vezane za prisluškivanje predsednika Izvršnog veća Vojvodine Bojana Pajtića, a glavni glasnogovornik je, ko drugi, nego ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Iako sam odavno prestao da pratim dešavanja na službenim glasilima aktuelnog režima, TV i drugim medijima, ovaj put sam se zainteresovao da čujem šta to ministar ima da kaže svome narodu, a što nije rekao premijer.

Na toj mini konferenciji bio je prisutan i direktor BIA-e. Ministar je kategorički tvrdio da policija i BIA nisu prisluškivali predsednika Izvršnog veća Vojvodine. Iskreno sam mu poverovao i mislim da Stefanović ovaj put govori istinu.

Podaci koje je on izneo o prisluškivanju Vučića i čitao pojedine detalje o tome su krajnje zabrinjavajući. Ali, Stefanović ide čak i do toga da određuje i procenjuje rezultate poligrafa i slično. Te podatke po zakonu on nije smeo da zna, jer takve podatke može da ima samo sudija za prethodni postupak (istražni sudija), tužilac i operativci.

Zašto ti materijali nisu uništeni? Ali odavno nije onako kako to propisuje ZKP i Zakon o javnom tužilaštvu. Primeri su očigledni.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu , Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Ono vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona.

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca je samostalan u vršenju svojih ovlašćenja. Zabranjen je svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti, korišćenjem javnog položaja, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost u radu javnog tužilaštva.

Da li je u stvarnom životu tako?

Svi se sećamo obraćanja javnosti u Vladi Srbije povodom hapšenja najvećeg dilera droge u istoriji ovih prostora, za koga je premijer AV rekao da niko ne sme da izgovori njegovo ime, raznih akcija GROM (od 1 do beskonačno), i ko je glavnu reč imao.

Najprvi i najvažniji tužilac, AV, je čak objašnjavao detalje same akcije gde je rekao da će biti procesuirano najmanje 500 lica i poručio narko dilerima da im pakao tek predstoji, jer akcije protiv njih tek predstoje i neće prestajati dok se potpuno ne izleči društvo od te pošasti!

Osim toga AV je precizirao da je tog jutra od 4,30 časova u akciji privođenja narko dilera privedeno 128 lica. Otkuda ti podaci iz istrage kada on to ne sme da ima, pa makar bio i najveći i najbolji ikada zabeležen u istoriji premijer.

To nije njegov posao i po tome se vidi koliko dotični ne poštuje sam Zakon. U normalnim državama ti podaci nisu dostupni premijeru niti te stvari premijeri rade, pa se i po tome razlikujemo od njih. Tamo svako radi svoj posao.

A šta bi se desilo ako sam premijer krši Zakon? Ko će njega da procesuira? Samostalni tužilac koga šetaju od jedne konferencije do druge!? Smešno. A kakvi su rezultati udaranja gromova vidi se ovih dana gde je taj “najveći, ikada pronađeni diler“(Dragoslav Kosmajac, prim. redakcije) optužen za podstrekavanje na zloupotrebu službenog položaja i poresku utaju!? Nigde pomena droge! Koliko mi se čini, daleko je on od pakla. Pre bi se reklo da je u nekom slabom čistilištu!

Ukoliko je tužilac samostalan u svom radu, šta će A.V. na toj konferenciji? Ako je on stvarno rukovodilac pretkrivičnog postupka, a sada i organ koji vrši istrage i daje naloge policiji šta da radi šta će Republički tužilac na konferenciji za novinare u ministarstvu unutrašnjih poslova?

Izgleda da je tu doveden da se vidi ko je stvarni rukovodilac pretkrivičnog postupka, a da je tu doveden izdeklamuje ono što mu je napisano. Po tome se vidi ko stvarno vrši krivični progon, a ko je samo izvršilac!

Glavnu reč ima, naravno, Stefanović, koji u svojim izjavama čas sarađuje sa tužilaštvom, čas mu ono izdaje naloge šta da radi. Bilo je tužno, na tim nevešto izrežiranim konferencijama za novinare, gledati vrhovnog javnog tužioca.

Kada je u pitanju obaveštavanje javnosti, javni tužilac može da upozna javnost o stanju kriminaliteta i drugim pojavama koje zapazi u radu, u skladu sa Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima gde nema ni pomena premijera ni prostorija Vlade i MUP-a!

U granicama svojih zakonom određenih ovlašćenja i u skladu sa interesima postupka, vodeći računa o zaštiti privatnosti učesnika postupka, javno tužilaštvo može obaveštavati javnost i o pojedinim predmetima u kojima postupa.

Republički javni tužilac je odgovoran za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Narodnoj Skupštini. Ali, na žalost, to je mrtvo slovo na papiru. Ako Republički tužilac ne poštuje Zakon i Pravilnik, kako očekivati to od drugih?

Prema Zakonu o krivičnom postupku osnovno pravo i osnovna dužnost javnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih dela. Ako su ZKP-om tačno precizirane nadležnosti tužioca a to su da: rukovodi predistražnim postupkom, odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja, sprovodi istragu, zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela i sporazum o svedočenju, podiže i zastupa optužbu pred nadležnim sudom, odustane od optužbe; izjavljuje žalbe protiv nepravosnažnih sudskih odluka i da podnosi vanredne pravne lekove protiv pravosnažnih sudskih odluka i preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Kako je onda moguće da ponekad premijer najavljuje hapšenja, akcije i druge radnje iz nadležnosti tužioca, a kada je on zauzet, to u njegovo ime radi Stefanović, koji je, izgleda, postao ekspert i za prisluškivanje i za poligraf i za mnoge druge stvari koje mu po zakonu ne pripadaju!?

Naime, prema Zakonu o policiji , njom rukovodi direktor policije, a ne ministar. Ali, pošto je sve odavno izgubilo svaki smisao, gde svako radi tuđi posao a ne svoj, tako se u ovom izvlačenju direktor  negde sakrio i prikuplja kompromitujuće podatke o onima za koje sada radi, kako bi u sledećem izvlačenju zadržao fotelju. To je sve vreme radio od kada je na toj funkciji.

Mnogo je zabrinjavajuće stanje u odnosu tužilaštva i policije kada su u pitanju izvršavanje naredbi. Prema ZKP-u svi organi koji učestvuju u predistražnom postupku dužni su da o svakoj radnji preduzetoj u cilju otkrivanja krivičnog dela ili pronalaženja osumnjičenog obaveste nadležnog javnog tužioca, te da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca.

A, šta se dešava ako oni to ne urade ili dobiju nalog od nekog pretpostavljenog? Tada će tužilac odmah obavestiti starešinu koji rukovodi organom, a po potrebi može obavestiti nadležnog ministra, Vladu ili nadležno radno telo Narodne Skupštine. Ovo sve pod uslovom da je taj neko protiv koga se vodi postupak politički neistomišljenik.

Ali, šta se dešava kada se protiv nekoga vodi istraga, a on je član vladajuće stranke? Ministar, član stranke, premijer, član stranke, a nadležno telo pod kontrolom šefa stranke!

Nedavno se desio u beogradskoj policiji nezabeležen slučaj smenjivanja operativca koji je rukovodio istragom oko ubistva vođe navijača, bio čovek revnosan, pribavio sve dokaze protiv izvršilaca, postupao po nalogu tužioca, ali je za svoj revnosni rad smenjen je i poslat u vatrogasnu brigadu!

Mnogo je primera koji pokazuju da smo daleko od toga da u državi Srbiji funkcioniše sistem podele vlasti kako to propisuju Ustav i zakoni. U takvoj državi je moguće i da vojna lica obezbeđuju civilna, da se vrše zloupotrebe od strane bezbednosnih službi u politička razračunavanja i slične stvari.

Ukoliko bi svako radio svoj posao, najprvi i najpametniji to ne bi mogao. Zna se šta se radi sa onima koji krše Ustav i zakone, jer to piše u ZKP-u i Krivičnom zakoniku. "Bezobrazni novinari" su nedavno objavili podatak da se u Vladi Srbije od 15.04.2004. godine nalazi jedan ministar koji je vrbovan od strane zapadnih službi za koje radi i odaje važne podatke.

Međutim, u državi gde jedan čovek odlučuje o svemu, i daje sebi za pravo da njegova reč bude prva i poslednja, sve je moguće. Ali, to nije toliko zabrinjavajuće koliko činjenica da oni koji su dužni da ga spreče u tome ne rade svoj posao.

Kad bi smeli da rade svoj posao, nadležni tužioci bi morali konačno da nauče ministra unutrašnjih poslova, direktora policije i druge koji uzimaju ulogu tužilaca, da policija ne sarađuje sa tužilaštvom već da policija izvršava i postupa po nalogu tužioca. Jer je tužilaštvo naredbodavni organ prema policiji i tu se nikako ne može govoriti o saradnji, već o izvršavanju naloga. A to nije isto.

 

©Geto Srbija

materijal: List protiv mafije

 1. 2. новембра 2015. у 03:55

  Molom vas nemojte vise da nas suvo informisete. Ako ste toliko mocni da saznate i otkrijete zasto ste toliko bepomocni u nameri (?) da to zaustavite. Ili ste ovim hrabrim cinom , slobodnim informisanjem, pobudili paranoju i kod onih onih malo stabilnijih; pored smrti paranoja je naveci adut svih tih protiv kojih bi samo mi trebali da se borimo. Paranoicari i mrtvi ne idu borbu. Oni lako postaju jedno te isto. Hvale vam….i …dodjite malo cesce u ovaj izabrani svet i da vidite kako lepo konntrolisano zivi. Bog

  Свиђа ми се

 2. 2. новембра 2015. у 21:53

  Pitanje je bilo:

  „Kako je moguće da premijer povremeno najavljuje hapšenja kriminalaca, akcije i druge radnje iz nadležnosti tužioca …“…

  Na osnovu zakona. O ovome pišem od 2007 godine, odnosno od odluke vlade tadašnjeg premijera Cverkovića da se obrazuje Savet za nacionalnu bezbednost i Biro za koordinaciju kao oparativni organ Saveta, a u vezi nadležnosti i načina rada koji su protivustavni. Naime pomenutom odlukom od 2007 i Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti došlo je do ustavnog udara, do ukidanja ili oštećenja niza ustavom definisanih principa, principa podele i kontrole vlasti, principa nezavisnosti državnog javnog tužilaštva i ukidanje važnij kontrolnih funkcija parlamenta, izvršne i sudske vlasti u vezi rada tajnih službi ili ostalih grupa koje bi iz specijalnih zadataka obarazovali Savet i Biro.

  Članom 12 je određeno da po pozivu u nejmu učestvuje republički javni tužilac:

  Састав Бироа

  Члан 12.

  Биро за координацију чине директори служби безбедности и секретар Савета.

  У раду Бироа за координацију могу по позиву да учествују:

  представници Министарства спољних послова;
  директор полиције и начелници управа полиције;
  Републички јавни тужилац;
  директор Управе царина;
  руководиоци других државних органа, организација и институција.

  Članom 13 istog zakona je definisano da državni javni tužilac pored ostalih državnih organa ima obavezu ispunjavanja odluke saveta, odnosno Boroa za koordinaciju. Ako ne izvrši zaključke Saveta ili Biroa onda može biti pozvan da neopozivo izvrši odluku Saveta odnosno Biroa

  Сарадња са Саветом

  Члан 13.

  Надлежни државни органи дужни су да, у складу са својим уставним и законским положајем, сарађују са Саветом у питањима из надлежности Савета, а пре свега у извршењу закључака Савета.

  Ако надлежни државни орган не сарађује са Саветом или не извршава закључке Савета, секретар Савета о томе, без одлагања, обавештава Савет, који у том случају може позвати руководиоца државног органа да предузме све мере које су предвиђене законом да би државни орган успоставио сарадњу са Саветом или извршио закључак Савета.

  Ovim je suspendovana nezavisnost državnog tužioca i obaveza da isključivo na osnovu ustava i zakona brani ustavni poredak i sprovodi zakone u gonjenu počinioca krivičnih dela, jer se odlukom Saveta odnosno Biroa neka dela i lica mogu goniti, a neka dela i lica iz ostalih zakona i odredbi, psoebno u vezi tajnosti podataka, oparacija, operacija u toku, zaštite posebnih pripadnika službi itd. se izuzimaju od krivičnog gonjenja pri činjenju krivičnih dela. Član 156 ustava je bitno oštećen, jer ne postoji absolutno nikakva kontrola nad odlukama Biroa i Saveta koje su obavezujuće za sve državne organe uključujući i državnog tužioca.

  Zakon je donešen u vreme Cvetkovića kao predsednika vlade i predsednika republike Tadića, a dao je najšira ovlašćenja sekretaru Biroa, licu koje ne imenuje ni skupština niti ga kontroliše, već je isključivo stvar dogovora iza zatvorenih vrata, kao što su i odluke van svake kontrole.

  Ove bitne izmene su donešene u vezi otkrivenog slučaja kontraobbaveštajnih veza i zajedničkih operacija zaštite lica u vršenju krivičnih dela i teških krivičnih dela u konkretnom slučaju jednostrane institucionalne zloupotrebe ličnih i porodičnih podataka i procesi su u toku, ali se političkom voljom i primenom ovakvog strogog pravnog formalizma vrši zaštita počinioca krivičnih dela pod sinstitucionalnom zaštitom, a gone se i diskriminišu žrtve. Pored ostalog je tako i ova strogo tajna opracija otkrivena i jedna od psoledica jeste od istorijskog značaja, jer dokazuje mnogo složeniju vezu Stabeta Dolanca u zajedničkim operacijama na štetu i protiv bezbednosti nekadašnje zajedničke zemlje kroz metoda i operacije koje ulaze u sistem rada „prikrivenih operacija“ posebnih delova tajnih političkih policija, prikrivenih tajnih operacija „tajnih armija NATOa“, – GLADIO sistema, a posebno prema čvoru u SR Nemačkoj kroz izgardnju sistema borbe protiv komunističkog – realsocijalističkog bloka. Trajanje cele ove opracije u kojoj je od kraja 50ih izvršen niza najtežih krivičnih dela ukazuje na nepromenjne sisteme u načinu funkcionisanja sistema bez ikakve demokratske i pravne kontrole, kako u demokratskim zemljama članicama NATOa, tako isto i nekadašnjim novoprimljenim članicama nastalim raspadom SFRJ.

  Postupci su u toku, postoji formalno pravna osnova zabrana utuživanja prepoznate pozdine i time ciljna i voljna politička volja pod strogom tajnosti nastavka najteže diskriminacije prema žrtvama iz složenog načina upravljanja ovakvim operacijama.

  Više na Linku o konkretnim postupcima u toku i zakonskoj osnovi kojom se decenijama žrtva teroriše radi odbrane zloupotrebe njenih zaštiženih podataka, stvarnog života i sudbine u izgradnji sistema koji po svojim principma delovanja iza uslova tajnosti postaje nastavaka preduslova u kojem je jedna lična i opšta targedija ponovo iskorišćena za moralizaciju i zaštitu vršenja niza teških krivičnih radnji i potpuno obezpravljenje i progon žrtve isključivo iz uslova zloupotrebe, inače kao osnovno građansko pravo zaštićenih podataka:

  Ништавна одлука вишег јавног тужиоца Зрењанин 23-27.03.2015

  Систем државне (не)правде испред строге тајности – крађа идентитета се брани свим средствима

  http://wp.me/p3pD8b-cJ

  Inače postupci traju u zemlji i inostranstvu, stoje pod strogom tajnosti i dogovorenoj diskrimianciji žrtve bez prava na bilo kakav pravni lek.

  Odkrivajući uticaj imenovanih nosioca odluke od 2007 – 2009, psoebno od 2010 je tajnost objavljena i obavešteno nadležno mesto Savet odnosno Biro, Tadić i pokojni Rakić, ali je izostao svaki odgovor, koji se međutim jasno čitao na komandama prenešenim nadležnim tužilaštvima i policiji, koji su obavezni da sprovedu odluke Tadića i Rakića. Predmet je sklonjen iz arhive predsednika, obrađivao ga je bivši savetnik Tadića Živanović. Dolaskom novog predsednika i proverom ustanovljeno je da se predmet ne nalazi u arhivi predsedništva, baš kao što je nestajao iz arhiva MUPa, a na sve dopise odgovor je institucionalna ćutnja.

  Obraćanje Predsedniku kao predsdavajućem Saveta i Borou od 10.05.2011:

  Допис кабинету председника Р. Србије 10.05.2011 Leave a comment

  http://wp.me/P3pD8b-6i

  Председништво Р. Србије
  Допис председнику републике од 10.маја 2011 – Објављивање и забрана држ. и служ тајности из разлога противуставности и противзаконитости у трајању

  Onosnood septembra 2013 i usled izostajanja odgovora, ponavljanja istog od 17.07.2015

  Председник републике – представка – противазконска злоупотреба података

  http://wp.me/p3pD8b-jE

  Противзаконске државне тајне – трајна дискримианција –
  представка од 10.05.2011 и 07.10.2013 –
  понављање – изостанак било какве реакције и одговора – Виктор Кос‏

  Obzirom da su na osnovu ove kako stručnoj, a posebno široj javnosti nepoznate zakonske osnove, i na osnovu nje pored ukazivanja na njenu ustavnu problematičnost, ukazuje se na zakonsku obavezu i povredu iste u trajanju. Sve ove radnje su neophodne radi obezbeđivanja preduslova za ustavnu tužbu – žalbu u inostranstvu i zemlji, ali i obelodanjivanju javnosti tajnosti ita koje se kriju najteža kriminalna dela na koja je data tajnost.

  Председник републике – представка
  противазконска злоупотреба података

  пет – 17. 07. 2015 – понављање од 10.05.2011 и 07.10.2013 – изостанак одговора и питање надлежности

  Председник републике – представка – питање надлежности – 21.09.2015

  http://wp.me/p3pD8b-kl

  Obzirom na psoebnu zakoonsku osnovu,a radi se o zaštiti agenta sa delimičnim prikivenim identitetom – legendom zaštiećnim od strane sepcijalnih službi za prikrivene operacije zemalja sila pobednica na tlu SRN., biće obaveštene njihova nadležna tela o protivazkonitosti cele konstrukcije kroz način konstrukcije, zaštite i psoeldica iz protivpravne zloupotrebe ličnih i proodičnih podataka.

  Najteži kriminal pod oznakom tajno se štiti na zakonskoj osnovi. Ovo je veoma opasan presedan u istoriji pravde, jer se uporno pokušava uvesti totalitarni sistem hkjerahijskog odlučivanja iz političkog interesa i protivno osnovnim pravima i po običajnom i po ustavima zagarantovanim osnovnim građanskim pravima.

  Nadam se da nikoga nisam povredio, zakonska osnova kao i lične podatke možete naći na priloženim linkovima.

  Veoma dobra i značajna tema od neprocenjive važnosti ne samo za domaću scenu i pitanja funkcionisanja sistema ,već od značaja za razvoj međunarodnog prava u celini.

  Sa poštovanjem

  Viktor

  Свиђа ми се

 3. 3. новембра 2015. у 11:12

  Ispravka i dopuna – Zašto je tužilaštvo obavezno da ispunjava odluke izvršne vlasti,vlade i sekretara biroa za koordinaciju. „Na osnovu zakona se radi protivzakonski“ – bio bi ključni i precizni odgovor. U tekstu se navode zakonski osnovi i jedan primer ovakve prakse koji su oavakve odnose omogućili.

  Pitanje je bilo:

  „Kako je moguće da premijer povremeno najavljuje hapšenja kriminalaca, akcije i druge radnje iz nadležnosti tužioca …“…

  Na osnovu zakona.

  O ovome pišem od 2007 godine, odnosno od odluke vlade tadašnjeg premijera Cverkovića da se obrazuje Savet za nacionalnu bezbednost i Biro za koordinaciju kao oparativni organ Saveta, a u vezi nadležnosti i načina rada koji su protivustavni. Naime pomenutom odlukom od 2007 i Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti (od decembra 2007) došlo je do ustavnog udara, do ukidanja ili oštećenja niza ustavom definisanih principa, principa podele i kontrole vlasti, principa vladavine prava, principa nezavisnosti državnog javnog tužilaštva i ukidanje važnih kontrolnih funkcija parlamenta, izvršne i sudske vlasti u vezi rada tajnih službi ili ostalih grupa koje bi iz specijalnih zadataka obarazovali Savet i Biro. Uzgred napomenuto nikakav poseban nacionalni iskorak, veä opšti smer promena i u uslovno rećeno zemljama bogatije tradicije vladavine prava.

  Članom 12 Zakona o osnovamauređenja službi bezbednosti R. Srbije je određeno da po pozivu u radi Saveta odnosno Biroa za koordinaciju učestvuje republički javni tužilac:

  Састав Бироа

  Члан 12.

  Биро за координацију чине директори служби безбедности и секретар Савета.

  У раду Бироа за координацију могу по позиву да учествују:

  представници Министарства спољних послова;
  директор полиције и начелници управа полиције;
  Републички јавни тужилац;
  директор Управе царина;
  руководиоци других државних органа, организација и институција.

  Članom 13 istog zakona je definisano da državni javni tužilac pored ostalih državnih organa ima obavezu ispunjavanja odluke saveta, odnosno Boroa za koordinaciju. Ako ne izvrši zaključke Saveta ili Biroa onda može biti pozvan da neopozivo izvrši odluku Saveta odnosno Biroa

  Сарадња са Саветом

  Члан 13.

  Надлежни државни органи дужни су да, у складу са својим уставним и законским положајем, сарађују са Саветом у питањима из надлежности Савета, а пре свега у извршењу закључака Савета.

  Ако надлежни државни орган не сарађује са Саветом или не извршава закључке Савета, секретар Савета о томе, без одлагања, обавештава Савет, који у том случају може позвати руководиоца државног органа да предузме све мере које су предвиђене законом да би државни орган успоставио сарадњу са Саветом или извршио закључак Савета.

  http://wp.me/p3pD8b-81 – Zakon o osnovamauređenja službi bezbednosti R. Srbije

  Ovim je suspendovana nezavisnost državnog tužioca i obaveza da isključivo na osnovu ustava i zakona brani ustavni poredak i sprovodi zakone u gonjenu počinioca krivičnih dela, jer se odlukom Saveta odnosno Biroa neka dela i lica mogu goniti, a neka dela i lica iz ostalih zakona i odredbi, psoebno u vezi tajnosti podataka, zaštićenih oparacija, operacija u toku, zaštite posebnih pripadnika službi itd. (član 19 citoranog zakona) se izuzimaju od krivičnog gonjenja pri činjenju krivičnih dela. Član 156 ustava je bitno oštećen, jer ne postoji absolutno nikakva kontrola nad odlukama Biroa i Saveta koje su obavezujuće za sve državne organe uključujući i državnog tužioca čija je nezavisnost garantovana ustavom, a citiranim članovima 12 i 13 dovedena u pitanje i podređeni položaj prema Birou za koordinaciju odnosno sekretara istog.

  I odluka i zakon je donešen u vreme (maj – dec. 2007) vlade Cvetkovića kao predsednika vlade i predsednika republike Tadića, a dao je najšira ovlašćenja sekretaru Biroa, licu koje ne imenuje ni skupština, niti ima prava kontrole njegovog rada, već je rad isključivo stvar volje i dogovora iza zatvorenih vrata Biroa, kao što su i odluke Biroa i Saveta van svake realne i objektivne kontrole. Državni tužioc je obavezan da sprovodi ove odluke. Niz ustavom zagarantovanih prava, građanskih prava, principa i vrednosti se time mogu staviti prostom odlukom imaoca funkcije van svake snage.

  Ove bitne izmene su donešene u vezi otkrivenog slučaja kontraobbaveštajnih veza i zajedničkih operacija zaštite lica u vršenju krivičnih dela i teških krivičnih dela u konkretnom slučaju jednostrane institucionalne zloupotrebe ličnih i porodičnih podataka. a procesi sa tim u vezi su u toku. Političkom voljom i dogovorom iz uslova protivzakonskog davanja tajnosti na zaštitu kriminalnih dela i radnji tajnosti, dalje primenom strogog pravnog formalizma i izvršavanjem komandi sekretara Biroa za koordinaciju (član 12 i 13), vrši se zaštita počinioca krivičnih dela i samih krivičnih dela i posledica iz njih pod sinstitucionalnom zaštitom, a gone se i diskriminišu žrtve. Pored ostalog je tako i ova strogo tajna opracija otkrivena i jedna od posledica jeste od istorijskog značaja, jer dokazuje mnogo složeniju vezu Staneta Dolanca u zajedničkim operacijama na štetu i protiv bezbednosti nekadašnje zajedničke zemlje kroz metode i operacije koje ulaze u sistem rada „prikrivenih operacija“ posebnih delova tajnih političkih policija, prikrivenih tajnih operacija „tajnih armija NATOa“, – GLADIO sistema u sprezi sa delovima SDB-UDBE posebno SDV Slovenije od 60ih. Posebne veze prema sistemu prikrivenih tajnih operacija iz „mreže ćutanja“ u SR Nemačkoj Italiji – Gladio sistem, dalje MI6 i CIA sa svojim sistemima „prikrivenih operacija, a kroz izgardnju sistema borbe protiv komunističkog – realsocijalističkog bloka 50ih i 60ih su ovim delom pozadine dokazana. Zaštita istorijske pozadine ovih složenih procesa jeste gore napomenuti povod brzopletog donošenja zakonske osnove, a koja odluke o krivičnom gonjenju ili zaštiti počinioca krivičnih dela određuje političkom voljom političke vlasti koju je državno tužilaštvo obavezno da poštuje bez obzira na činjenice i dokaze o vršenju krivičnih dela osumnjičenih. Agenti sa dvostrukim – višestrukim zaštitama ili kriminalne grupe se na ovaj način realno prekogranično štite ili mogu štititi.

  Trajanje cele ove opracije u kojoj je od kraja 50ih izvršen niz najtežih krivičnih dela ukazuje na nepromenjna nepisana pravila u načinu funkcionisanja sistema delova tajnih službi za prikrivene operacije bez ikakve demokratske i pravne kontrole, kako u demokratskim zemljama članicama NATOa, tako isto i nekadašnjim novoprimljenim članicama nastalim raspadom SFRJ.

  Postupci u konkretnom slučaju su u toku, postoji formalno pravna osnova zabrane utuživanja prepoznate pozdine i time ciljna i voljna politička volja, pod strogom tajnosti, nastavka najteže diskriminacije prema žrtvama iz složenog načina upravljanja ovakvim prikrivenim operacijama.

  Više na Linku o konkretnim postupcima u toku i zakonskoj osnovi kojom se decenijama žrtva teroriše radi odbrane zloupotrebe njenih zaštićenih podataka, stvarnog života i sudbine u izgradnji sistema koji po svojim principma delovanja iza uslova tajnosti postaje nastavak preduslova u kojem je jedna lična i opšta targedija ponovo iskorišćena za moralizaciju i zaštitu vršenja niza teških krivičnih radnji i potpuno obezpravljenje i progon žrtve isključivo iz uslova zloupotrebe, inače kao osnovno građansko pravo zaštićenih podataka:

  Konkretan slučaj obaveze tužilaštva u sadjestvu sa organima policije i MUPa sprovođenja odluke iz uslova tajnosti u sprečavanju odkrivanja operacije i lica u vršenju krivičnih dela decenijama u inostranstvu i zemlji:

  Ништавна одлука вишег јавног тужиоца Зрењанин 23-27.03.2015

  Систем државне (не)правде испред строге тајности – крађа идентитета се брани свим средствима

  http://wp.me/p3pD8b-cJ

  Inače postupci traju u zemlji i inostranstvu, stoje pod strogom tajnosti i dogovorenoj diskrimianciji žrtve bez prava na bilo kakav pravni lek.

  Odkrivajući uticaj imenovanih nosioca odluke od 2007 – 2009, posebno od 2010 je tajnost objavljena i obavešteno nadležno mesto odlučivanja. predsedavajući Saveta, odnosno sekretar Biro za koordinaciju, Tadić i pokojni Rakić, ali je izostao bilo kakav odgovor i reakcija. Posredni odgovori su se međutim jasno uočili na komandama prenešenim nadležnim tužilaštvima i policiji, koji su bili obavezni da sprovedu odluke Tadića i Rakića po gorenjem zakonskom osnovu i tako su praktično potvrdili psoebnost slučaja, pozadine i zaštitu vršenja kriminalnih dela i počinioca suprotni članu 3 Zakona o tajnostima podatakadonešenim 2009 g. Predmet je sklonjen iz arhive predsednika, obrađivao ga je bivši savetnik Tadića, Jordan Živanović. Dolaskom novog predsednika i proverom stanja obarde zakonski osnovanog podenska o ometanju pravde i pravičnog postupka ustanovljeno je da se predmet ne nalazi u arhivi predsedništva, baš kao što je nestajao iz arhiva MUPa od 2009 g., a na sve dopise sa uredno navedenom ukupnom ustavno-zakonskom osnovom i ostalim materijalno-pravnim dokazima, odgovor je bio institucionalna ćutnja.

  Obraćanje Predsedniku kao predsdavajućem Saveta i Borou od 10.05.2011:

  Допис кабинету председника Р. Србије 10.05.2011 Leave a comment

  http://wp.me/P3pD8b-6i

  Председништво Р. Србије
  Допис председнику републике од 10.маја 2011 – Објављивање и забрана држ. и служ тајности из разлога противуставности и противзаконитости у трајању

  Onosnood septembra 2013 i usled izostajanja odgovora, ponavljanja istog od 17.07.2015

  Председник републике – представка – противазконска злоупотреба података

  http://wp.me/p3pD8b-jE

  Противзаконске државне тајне – трајна дискримианција –
  представка од 10.05.2011 и 07.10.2013 –
  понављање – изостанак било какве реакције и одговора – Виктор Кос‏

  Obzirom da su kako stručnoj, a posebno široj javnosti nepoznate zakonske osnove, ukazuje se na zakonsku osnovu i obaveze, ali i povredu iste u trajanju, koja nosioca funkcije izvršne vlasti stavlja na mesto potpune kontrole rada svih državnih organa i tužilaštva sa ingerencijama presuđivanja u konkretnim slučajevima bez ikakve kontrole. Sve ove radnje su neophodne radi obezbeđivanja preduslova za ustavnu tužbu – žalbu u inostranstvu i zemlji, ali i obelodanjivanju javnosti tajnosti iza koje se kriju najteža kriminalna dela na koja je data tajnost.

  Председник републике – представка
  противазконска злоупотреба података

  пет – 17. 07. 2015 – понављање од 10.05.2011 и 07.10.2013 – изостанак одговора и питање надлежности

  Председник републике – представка – питање надлежности – 21.09.2015

  http://wp.me/p3pD8b-kl

  Obzirom na posebnu zakonsku osnovu,a radi se o zaštiti agenta sa delimičnim prikivenim identitetom – legendom, zaštiećnim od strane sepcijalnih službi za prikrivene operacije zemalja sila pobednica na tlu SRN., biće obaveštena nadležna tela istih zemalja o protivazkonitosti cele konstrukcije kroz način konstrukcije, zaštite i poseldica iz protivpravne zloupotrebe ličnih i proodičnih podataka bez znanja i odobrenja oštećenih kao osnov ukidanja i nastavka progona istih u trajanju.

  Najteži kriminal pod oznakom „tajno“ se štiti na zakonskoj osnovi, a državno tužilaštvo je obavezno da ispuni volju i odluku na pr. sekretara Biroa za koordinaciju u zaštiti krivičnih dela i počinioca na štetu žrtava, protivno principu istinitosti i protivno nizu ostalih zakona, bez prava žrtve na valkani pravni lek. Ovo je veoma opasan presedan u istoriji pravde, jer se uporno pokušava uvesti totalitarni sistem hjerahijskog odlučivanja iz političkog interesa i protivno osnovnim pravima i po običajnom i po ustavima zagarantovanim osnovnim građanskim pravima. Napomene radi, sistem nastaje kao zatvoreni politički zaštićeni, formalno-pravni prostor bez ikakve kontrole izvršne vlasti, zabrane kontrole od strane parlamenta, državnih tužilaštva, suda itd. Sve iz viših navodnih interesa. Radi se o psoebno važnim pitanjima za donji minimum odbarne ustavnosti i vladavine prava svkog nacionalnog sistema pravde i potrebne međunarodne saradnje i kontrole.

  Nadam se da nikoga nisam povredio, zakonska osnova kao i lične podatke možete naći na priloženim linkovima.

  Veoma dobra i značajna tema od neprocenjive važnosti ne samo za domaću scenu i pitanja funkcionisanja sistema ,već od značaja za razvoj međunarodnog prava u celini.

  Sa poštovanjem

  Viktor

  Свиђа ми се

 1. No trackbacks yet.
Затворено за коментаре.
%d bloggers like this: