Почетак > ГЛАС ОБИЧНИХ ГРАЂАНА > PROTIVZAKONITA KRAĐA VOZAČA OD STRANE PARKING SERVISA

PROTIVZAKONITA KRAĐA VOZAČA OD STRANE PARKING SERVISA

5. децембра 2013.

 

Koristeći neobaveštenost vozača, „Parking servis“ na perfidan način vrši prevaru istih, zato što nema pravo da izdaje doplatnu kartu jer ona predstavlja kaznu, niti ima pravo da kažnjava vozače zato što nije zakonski ovlašćen za to…Kad pročitate sve natpise u štampi,zavirite u važece zakone,laički gledano stvari stoje otprilike ovako.Naplata parkiranja je komunalna usluga koja je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima.

 

Parking-4

 

Dužni ste da platite cenu parking usluge na osnovu cenovnika „Parking servisa“. U slučaju neplaćanja parkinga, „Parking servis“ ima pravo da naplati onoliko vremena koliko ste prekoračili, tj.onoliko vremena koje je utvrdio i dokazao materijalnim dokazom kontrolor. Ako je sat parkiranja 50din a vi niste platili 3 sata onda je to 150din.

Za ta 3 sata kontrolor bi trebao da vam izda račun koji treba platiti u roku od 7 dana. U slučaju da se to ne plati, “Parking servis” ima pravo, po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, da naplati sudskim putem račun od vas (sa kamatom i sudskim troškovima) na osnovu izdate verodostojne isprave (neplaćeni račun).

„Parking servis“ nema pravo da izdaje doplatnu kartu jer ona predstavlja kaznu, a „Parking servis“ nema pravo da kažnjava niti je zakonski ovlašćen za to. Pravo na naplatu kazne imaju državni organi kojima je zakonom povereno to ovlašćenje, a ne grad ili opština na osnovu svoje odluke.

Javno preduzeće ima ovlašćenje od grada, ali odluke gradskih vlasti ne mogu biti iznad zakonskih odluka i nemaju pravni osnov za kažnjavanje neplaćanja parkiranja.

Parkiranje je regulisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS).

Kaznenim odredbama ZOBS-a nije predviđen prekršaj za neplaćanje usluge parkiranja u tačno određenom periodu niti je moguće po drugim opštim aktima klasifikovati doplatnu kartu kao prekršaj.

Neplaćanje parkiranja nije klasifikovano kao delo u krivičnom zakonu, niti kao prekršaj u prekršajnom zakonu. Da se vozilo ukloni paukom ili postavi uređaj kojim se sprečava odvoženje vozila (lisice) nalog izdaje saobracajni policajac samo ako je vozilo nepropisno parkirano ili ugožava normalno odvijanje saobraćaja po odredbama ZOBS-a član 278 stav 12., znači „Parking servis“ to ne može da radi ako nije plaćeno parkiranje.

Policija nije nadležna niti sme da proverava ako ste parkirani na mestu gde je dozvoljeno parkiranje da li ste platili parkiranje. Policija ne izdaje nalog za uklanjanje vozila sa mesta obeleženog za parkiranje ako vam je isteklo vreme ili niste platili parking.

Ako je „Parking servis“ bez naloga policajca odneo vozilo ili blokirao vozilo ‘lisicama’ treba prijaviti krađu i blokadu Policiji i uzeti potvrdu o prijavi krađe i blokade (Policija je dužna da izda) s kojom možete preko suda nadoknaditi nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu (na vozilu,izgubljeno vreme, putne troskove, propali posao ,izmaklu korist, pretrpljeni strah sto je vozilo ukradeno,itd.) u parničnom postupku protiv „Parking servisa“ ili lica koje je protivzakonito uklonilo vozilo ili postavilo „lisice“.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije o zakonitosti Pravilnika o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila – Sl. glasnik RS br. 49/11

Ustavni sud Srbije je 12.05.2011g. proglasio da je gradska (opštinska) odluka o plaćanju doplatne karte -kazne na zoniranom parkingu protivzakonita i da se obustavi izdavanje doplatnih karti.

To bi značilo da doplatna karta nije verodostojna isprava podobna za izvršenje po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i da je sud neće prihvatiti.

Ako ipak dobijete na kućnu adresu od suda Rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave (doplatne dnevne karte) „Parking servisa“, imate pravo prigovora u roku od 5 dana koji ako propustite onda morate platiti traženu sumu iz rešenja.

Iz Zakona o izvršenju i obezbeđenju:

Prigovor na rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave

Član 46.

Protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, izvršni dužnik ima pravo prigovora.

Prigovor se može izjaviti isključivo iz sledećih razloga:

1) ako potraživanje iz verodostojne isprave nije nastalo;

2) ako je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadržaj;

3) ako potraživanje iz verodostojne isprave nije dospelo;

4) ako je obaveza izvršena ili na drugi način prestala;

5) ako je potraživanje zastarelo.

Razlozi za prigovor:

Član 47.

Izvršni dužnik je dužan da u prigovoru iznese sve razloge pobijanja i uz prigovor da priloži sve dokaze na kojima se prigovor zasniva, a u slučaju da to ne učini, gubi pravo da naknadno iznosi činjenice i predlaže dokaze.

Inače svaka ta izdata doplatna karta zastareva za godinu dana po Zakonu o obligacionom odnosima , a opomene koje dobijate od „Parking servisa“ i njihovih zastupnika da će naplatiti sve preko suda su samo pokusaj naplate da ne bi vodili sudski postupak za koji unapred znaju da ga tesko mogu dobiti.

Za naplatu doplatne karte preko suda u izvršnom postupku, mora biti postupak pokrenut u roku od godinu dana od datuma izdavanja doplatne karte, o čemu je sud dužan da vas izvesti, a kad je postupak pokrenut možete proveriti u sudskim spisima u pisarnici suda.

Poseban problem je što je doplatna karta pisana na vlasnika vozila koji mozda uopšte nije upravljao vozilom taj dan, na sudu treba dokazati da je bas vlasnik vozio.Takođe vozaču nije uručena lično, već se stavlja pod brisače (kad dođete po auto možda je i ne nađete ispod brisača), a zakon ne poznaje takvu vrstu uručenja, već je to predviđeno gradskom (opštinskom) odlukom koja olakšava posao kontroloru i stavlja se iznad zakona.

Policija uvek utvrdi legitimisanjem ili naknadnim postupkom ko je vozač u trenutku prekršaja ,a ne piše automatski kaznu na vlasnika vozila kao što radi „Parking servis“. Tu bi mogla pomoći Komunalna policija koja ima ovlaščenja da legitimiše građane da se utvrdi ko je vozio, ali to je sve mnogo komplikovano jer bi morali da idu zajedno sa kontrolorima parking servisa i da čekaju vozaca da ga legitimišu.

U svakom slučaju posavetujte se sa nekim advokatom ako dođete u ovakvu situaciju.

ZAKLJUCAK: Parkiranje treba plaćati , a doplatnu kartu ne kako rece Ustavni sud Srbije.

Udruženje za zaštitu prava potrošača Prosperitet iz Novog Sada objašnjava zakonitost doplatne karte 01.03.2012. Ne plaćati doplatne karte za parkiranje!!!

U mnogim segmentima društva, neminovna je organizovana borba građana protiv bahatosti vlasti i „partokratije“ koja je uzela maha i dostigla zabrinjavajuće granice. Život u Srbiji je pun takvih primera i nema segmenta u društvu koji nije opterećen i kršenjem zakonskih propisa.

U svakom slučaju, građani ne koriste dovljno svoja prava koja im pripadaju, što iz neznanja, što iz nezainteresovanosti i stava: gde ću ja protiv DRŽAVE, ne shvatajući da tu Državu čini USKA interesna grupa ljudi, koji vode ovu državu u, po našoj oceni, lošem smeru.

Stoga, saglasno osnovnim ciljevima, Udruženje za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“-Novi Sad, želi potrošačima-korisnicima komunalnih usluga da ukaže na jednu od protivzakonitih odluka koje su donele Skupštine opština, odnosno gradova u Srbiji.

Korisnici parkinga u zoniranim delovima gradova, osim satnu ili dnevnu kartu, plaćaju i doplatnu kartu, kao i ukoliko dođe do utuženja od strane „Parking servisa“ i sudske troškove. To sve iz razloga što obični građani nisu u dovoljnoj meri edukovani o potrošačkim pravima, kao i usled nepoznavanja određenih zakonskih propisa.

Da bi se stalo na put diskriminaciji građana od nekih lokalnih samouprava, ovim želimo pomoći potrošačima u odbrani na tužbe „Paking servisa“ koja se sastoji u sledećem:

Činom parkiranja, vozač je stupio u obligacioni odnos sa „Parking servisom“ koji se reguliše ugovorom o pristupu ili tzv. adhezionim ugovorom gde se ne pravi pismeni ugovor jer se to smatra pravnom stvari i gde cena sata parkiranja, po odluci Skupštine grada, iznosi neku sumu para koja se menja, s vremena na vreme.

Obzirom da su u pitanju novčana davanja, Celokupan odnos je regulisan Zakonom o obligacijama.

Zakonom o obligacijama, „Parking servis“ ima pravo samo na propisani iznos naknade parkiranja za sat vremena, sa zakonskom zateznom kamatom za sledeći sat parkiranja koji nije plaćen a do dospelosti isplate.

Ne može se odlukom Skupštine grada-opštine ili Parking servisa, o visini doplatne karte, (koji je desetostruko veći od cene parkiranja) derogirati Zakon o obligacionim odnosima, tim pre što doplatna karta nema karakter prekršaja, i ne sliva se u budžet RS, već odlazi na račun privredne organizacije, u ovom slućaju „Parking servisu“.

Kaznenim odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja, nije predviđen prekršaj za neplaćanje usluge parkiranja u tačno odredjenom periodu, niti je moguće, po drugim opštim zakonskim aktima klasifikovati doplatnu kartu kao prekršaj.

Doplatna karta pretstavlja kaznu, a „Parking servis“ nema pravo da kažnjava.

Pravo naplate kazne imaju državni organi, kojima je zakonom povereno to ovlašćenje, ukoliko je u pitanju prekršaj. To ovlašćenje sigurno nema „Parking servis“. Takođe je povređen i čl. 270 stav 3. Zakona o obligacionim odnosima koji glasi:

Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze“, (to može biti samo kamata) kao pravičan iznos za neplaćen…

 

©Geto Srbija

pokretnapred.com

%d bloggers like this: