Почетак > ГЛАС ОБИЧНИХ ГРАЂАНА > DA LI JE NOVI ISLAMSKI POKRET JOŠ JEDNA PRETNJA SRBIMA NA KOSOVU I METOHIJI?

DA LI JE NOVI ISLAMSKI POKRET JOŠ JEDNA PRETNJA SRBIMA NA KOSOVU I METOHIJI?

28. фебруара 2013.

 

Da li je glavni zadatak novoosnovanog pokreta na teritoriji Kosova i Metohije da se smanji uticaj SAD na Kosovu i da se obezbedi Kosovo od Srbije”? Jer način delovanja pokreta može lako da se da se promeni ka terorističkim metodama…

 

NOVA LISBA-ISLAMSKA-OVO JE

 

Inicijativa za osnovanje ovakvog poketa, datira od 25. januara 2013, a već 20. februara 2013, „Islamski pokret pristupanja JOIN” . čiji je akronim (LISBA), je izdao svoje saopštenje za javnost.

U tom saopštenju su izjavili da je predat kompletiran zahtev za upis političkih partija Kancelariji za registraciju i Sertifikaciju Centralne izborne komisije. Konačnu odluku o upisu na inicijativu ove političke stranke će biti doneta posle završetka sedam (7) dana perioda tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju za registraciju.

Dalje, oni ponavljaju ustaljene fraze o demokratiji, u kojima kažu :” Po svom programu,

politički subjekat je posvećena stvaranju jednakih mogućnosti za svakog građanina, da se posvete priznavanju, poštovanju, jemstvu i punoj implementacijimeđunarodnihstandarda ljudskih prava.

Primarni zadatak kroz svoje delovanje je da omoguće sudskoj vlasti da ostvare svoj cilj. Izbor bez korumpiranih kadrova, apolitičnih, sposobnih, poštenih; razvijanje baze ekonomskog razvoja, ekonomskog obogaćivanja građana i zemlje kao celine; pravo na privatnu svojinu da bude pošteno.

Cilj ovog delovanja je stvaranje uslova za pristup zdravstvenom osiguranju u državi za sve nivoe. LISBA će raditi na jačanju uloge i učešće Republike Kosova u međunarodnim organizacijama i mehanizmima UN, NATO integracijama, učešću na Konferenciji islamskih zemalja.”

U svom statutu navode da je sedište pokreta u Prištini, i da je skraćenica pokreta LIB.

A zatim sledi Statut udruženja koga možete videti OVDE

Dalje se navodi da će LISBA biti osnovana u svakom gradu na Kosovu. U selima i naseljima će biti formirana podružnica sa deset ili više članova.

Navodno je naglašeno da “Nema pomena o šerijatskom islamskom zakonu koji će da se sprovodi na Kosovu. Nema pomena o pitanju vela i islamskih haljina koje će ženama biti dozvoljene u školama i institucijama.”

Dakle, oni se pravdaju da u svakom slučaju se ne koristi reč Šerijat u političkom programu nove stranke „Islamskog pokreta Join“ / LISBA. Iako je Statut opisuje kao normalanu stranku, LISBA- ne pominje religiju, ali u članu 46, stav 1 navodi da „Pokret ne prihvata finansijsku i materijalnu pomoć od stranih zemalja.

On ne prima nikakvu pomoć, niti poklone iz stranke, udruženja ili pravnih ili fizičkih lica koja su državljani ili se nalaze u zemljama koje su poznate po neprijateljskom stavu prema albanskoj naciji „.

I na kraju, u Statutu stoji da Simbol pokreta glasi: plavi krug sa belom linijom oko njega;bela linija stoji iznad kruga prema polumesecu koji je gore, dok sa obe strane dolaze dva horizontalna bela proširenja da se pridruže centru kruga.

Srbima na KiM je manje bitna likovna i marketinška vrednost takvog njihovog loga. Njih i nas pre svega zanima -da li se tu radi o tihoj perfidnoj taktici za neko, novo, moguće delovanje protiv Srba na Kosovu i Metohiji, i posredno Srbije ??

A o tome su se valjda obavestili stručnjaci naše uspavane službe bezbednosti, i to samo ako im je dozvoljeno od strane onih sa kojima su se hvalili potpisanim “sporazumima o zaštiti tajnih podataka” …

Ako već raspolažu poverljivim podacima, da li Srbi na KiM mogu biti spokojni, (oslanjajući se na sposobnost srpskih službi bebednosti), u zaštiti države I njenih stanovnika???

© Geto Srbija

indeksonline

Затворено за коментаре.
%d bloggers like this: