Почетак > ГЛАС ОБИЧНИХ ГРАЂАНА > VUČIĆEVO “LAŽNO PRISLUŠKIVANJE”

VUČIĆEVO “LAŽNO PRISLUŠKIVANJE”

26. децембра 2012.

 

Jedna Služba, iz obaveštajno-bezbednosne zajednice Srbije, radeći operativno i sve po zakonskoj regulativi, primenjivala je operativno-tehničke mere prema “jednom objektu obrade”.

Praćenjem telefonskog saobraćaja koji je obavljan mobilnim telefonom, ustanovljen je i, do tada, jedan novi broj, numeracije čiji je vlasnik za tu Službu, bio nepoznat!

 

Piše: Ljubodrag Ristić

 

Opet postupajući po Zakonu, listing je ustupljen jednoj drugoj srodnoj Službi, iz iste zajednice, sa zamolnicom da se ustanovi ko je vlasnik tog novog broja.

Što je daleko od toga, da je neko, pa još neovlašćeno, snimao razgovore Predsednika Države Tomislava Nikolića, pa Aleksandra Vučića, ili bilo koga iz vrha Države.

Ta Služba je radeći sve po zakonskoj regulativi, "ni kriva ni dužna"ustanovila da broj pripada prvom potpredsedniku Vlade Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću! Koordinatoru svih bezbednosno-obaveštajnih  službi i njihovih koordinacionih sistema!

I ta Služba, iz iste zajednice, umesto da postupa onako kako profesija i regulativa nalažu, umesto prvu nadležnu službu, sa tim saznanjem obaveštava svog prvog čoveka, nedavno postavljenog na to mesto, gospodina tog i tog..!

Ovaj pak, verovatno, da bi opravdao svoje postojanje na tom mestu, onima koji su ga na isto postavili, a ničim izazvani, ni krivog ni dužnog, odmah o tome obaveštava gospodina Aleksandra Vučića odnosno Tomislava Nikolića. Ili je to učinio Aleksandar Vučić, svejedno.

A oni, neiskusni u takvim delatnostima, možda ovog puta i nedobronamerni, odmah obaveštavaju javnost, na uznemirujući način, neprimereno funkcionerima tako visokog ranga.

Umesto da se prvo, samo u roku od dva-tri sata, sprovedu određene radnje i sve proveri, pa onda kaže "hop"– ali posle skoka.

Doduše, tako je manje aktraktivno, tako se ima utisak o manjku senzacija, tako se manje sadržajno priprema javnost za sve ono što sledi u narednim danima.

Na osnovu moga iskustva u radu na ovim poslovima, mislim da ta Služba, koja je u svemu postupila trapavo, nije ni imala snimak razgovora Aleksandra Vučića, sa objektom obrade one prve službe, sa kojom je razgovarao Aleksandar Vučić, a za šta krivicu ne može da snosi prva Služba.

Svoju vezu sa objektom obrade, karakter, dužinu trajanja, razloge komuniciranja, mora nekome da objasni Aleksandar Vučić, jer je on pozivao tu osobu, koja je bila objekat obrade neke službe.

Tako smo postali svedoci "istraga", pa blaćenja pojedinih rukovodilaca Službi, pa suvislih objašnjenja Ministra policije, pa "uvida"( a, ništa nismo mogli da vidimo niti čujemo – što je obavezni deo dokaza o prisluškivanju), pa objašnjenja šta su antenski stubovi pored puteva, bez konačnog iznošenja u javnost rezultata istrage.

Do danas, sa stalnim obećanjima da će biti za dva-tri dana. Samo što nisu stigla.

 

 

 

Onda se, radi dinamike, pojavljuju  mistični vozači koji presecaju kolonu…

Kome je sve ovo, pored toliko egzistencijalnih problema, bilo potrebno?

Ja neću iz operativnih razloga, da pominjem ime osobe koja je bila objekat obrade, sa početka teksta, a bilo bi veoma interesantno, jer je i sama ta osoba, ne tako davno, pripadala istoj toj Zajednici.

Samom vrhu!

Kao što bi bilo interesantno da se jednog dana sazna priroda i sadržaj razgovora, vođenog između gospodina Aleksandra Vučića i objekta obrade.

I onog državljanina Republike Srpske, koji je razgovarao sa Predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a bio objekat obrade nadležnih organa Republike Srpske!

Bilo bi interesantno i da javnost sazna, ali ne bi bilo operativno opravdano, da li je i koliko dugo, jedna osoba iz istih tih obaveštajno-bezbednosnih struktura, trenutno u jednoj od susednih zemalja, šta tamo radi, po čijim zadacima, da li Država za to zna.

A nije tajkun i enormno je bogata.

Ili se tamo samo privremeno sklonila, na vreme od nekog upozorena?!

Čemu onda ljutnja i toliko nervoze, pojedinaca, osim ako tih razgovora nije bilo više i u dužem vremenskom periodu, nego što je to javnosti do sada rečeno.

I više neće ni biti! Mada bi  moralo !

Problem dakle i na kraju, nije eventualno tajno slušanje toga i toga, kojeg nije bilo i u vezi kojeg, javnosti nije predočen nijedan dokument, nijedan materijalni dokaz.

Problem je i on se ne rešava sajtovima ili novinama, što je svaka od tih Službi, vlasništvo neke od političkih garnitura.

Što je svaka od tih Službi daleko od samostalnosti u radu, što je neko sistemski  napravio da je disperzija operativnih podataka iznad svih dozvoljenih, a normalnih linija.

Problem je u tome, što je jedna strana obaveštajna služba, odmah posle predsedničkih izbora, insisitirala kod državnog vrha, da se taj i taj čelni čovek, te i te Službe, ne sme smenjivati.

A državni vrh samo razumeo i postupio i i dalje postupa.

Isti čovek, iste Službe i dalje na istom mestu!

A, stanje u Službi-nikada gore!

©Geto Srbija

U ime naroda

Creative Commons лиценца

%d bloggers like this: