Čvrsta klešta EU

11. децембра 2012.

 

Nacrt zaključaka dokumenta pripremljenog za sastanak u utorak Saveta ministara EU sadrži gotovo identične navode kada je reč o Kosovu i Srbiji, a koji proizilaze iz dokumenta ovog tela EU.

Dacic - Taci

                                                                         Sve pod budnim okom EU – PROSTITUTKE

Savet ministara EU u utorak će raspravljati o Kosovu i Srbiji, a očekuje se da će predloženi zaključci biti usvojeni bez suštinske promene, kako to već navode kosovski mediji.

Ono što u ovom izveštaju privlači pažnju, a što smo saznali pre sastanka iz više izvora, jeste činjenica da nacrti zaključaka za Kosovu i Srbiju, skoro u potpunosti odgovaraju – isti su bez mnogo različitih termina.

Pa tako mediji kosovskih vlasti navode da u paragrafu 46. predloženog zaključka o napretku Srbije, piše"…

Da Savet pohvaljuje premijera Dačića i Tačija za njihovo angažovanje u dijalogu između Beograda i Prištine, uz posredovanje EU."

Skoro ista fraza pojavljuje u paragrafu 51. ovog dokumenta koji ima veze sa Kosovom, osim što su promenili mesta u redosledu imena premijera, gde se Tačijevo ime pojavljuje na prvom mestu.

Neki stavovi koji se bave potrebom da se nastavi dijalog i napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, potpuno su identični, tako da je u zaključcima za Srbiju rečeno“… da "Beograd i Priština", dok u zaključcima posvećenim Kosovu piše "Priština i Beograd".

Čak je i tekst ključnih stavova koji navodi da će Savet odlučivati o određivanju datuma za početak pregovora sa Srbijom i Sporazumu o pridruživanju sa EU u martu naredne godine, a verovatnoća da će pregovori početi u junu, je ista u rečenicama koje imaju veze sa Kosovom, sa jedinom razlikom da umesto "odredi datum za početak pregovora za Srbiju", rečeno je "odluka o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo".

Bez sumnje, evropski parlamentarci i ministri EU su se “baš namučili” da “mukotrpno zarade” svoje visoke prinadležnosti sastavljajući takav izveštaj , čime su hteli da naglase, da se sve aktivnosti na Balkanu odvijaju pod čvrstim “kleštima” EU.

A to što Srbija pokušava da se kao “trsi” vezanim rukama, želeći da pokaže “principijelnost svojih stavova”, to može da slobodno okači mačku o rep…

© Geto Srbija

Telegraf

Creative Commons лиценца

%d bloggers like this: