Почетак > ГЛАС ОБИЧНИХ ГРАЂАНА > “Dulić traži međunarodnu zaštitu, a njegov DG Company dobio 16,8 miliona iz Fonda za životnu sredinu”!!!

“Dulić traži međunarodnu zaštitu, a njegov DG Company dobio 16,8 miliona iz Fonda za životnu sredinu”!!!

1. октобра 2012.

 

Oliver Dulić izjavio je da će zatražiti pomoć međunarodnih organizacija zaduženih za zaštitu ljudskih prava i predstavništava stranih zemalja, jer mu je, kako tvrdi, ugrožena bezbednost.

dulic

 

Bivši ministar za zaštitu životne sredine tvrdi da mu je ugrožena bebednost zbog medijske kampanje jednog beogradskog lista protiv njega i njegove porodice i najavio da će zatražiti zaštitu međunarodnih organizacija.

„Podmetanja i falsifikati koji se nedeljama unazad iznose imaju za cilj da me kriminalizuju i predstave kao prebogatog korumpiranog političara. Što je najgore u toj kampanji nije pošteđena ni moja porodica, zbog čega nam je ugrozena bezbednost“, naveo je Dulić u pisanoj izjavi.

On je podsetio da poslednjih 20 dana nijedan broj jednog dnevnog lista nije izašao bez njegove slike na naslovnoj strani, i napomenuo da agraesivna kampanja ne prestaje, iako je protiv tog lista podneo niz tužbi zbog iznetih neistina.

„Budući da tokom trajanja ovog procesa nisam dobio adekvatnu zaštitu nadležnih državnih organa, prinuđen sam da pomoć i zaštitu zatražim kod međunarodnih organizacija zaduženih za zaštitu ljudskih prava i predstavništava stranih zemalja u Beogradu“, naglasio je Dulić.

On je takođe zatražio da istražni organi provere svaku rečenicu napisanu o njemu i da o toku i ishodu istrage obaveste javnost, a ponudio je da se uporedi njegova imovinska karta od dana kada je preuzeo državnu funkciju do danas.

 

DOKAZI GOVORE DRUGAČIJE:

 

Piše: Ivan Ninić

 

Angažovanje preduzeća porodice Dulić DG Company d.o.o. iz Subotice na sanaciji deponije u tom gradu plaćeno je sredstvima Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije koji je za tu namenu obezbedio 16,8 miliona dinara.

 

slika

 

 

Predsednik Upravnog odbora Fonda bio je tadašnji ministar Oliver Dulić, dok je ugovor o izvođenju radova sa JKP Čistoća i zelenilo iz Subotice potpisao ministrov brat Igor Dulić, koji je za odgovornog rukovodioca na sanaciji deponije imenovao njihovog oca i vlasnika DG Company d.o.o. Ivana Dulića.

Prvi korak podrazumevao je da Fond za zaštitu životne životne sredine odobri Gradu Subotici 16,8 miliona dinara za sufinansiranje projekta „Fazna sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponije u Subotici“.

Ugovor (br: 401-00-167/2010-01/2) između Fonda i Grada Subotice potpisan je 17.3.2010. godine, a tek naknadno, 25.3.2010. godine, JKP Čistoća i zelenilo dostavilo je Fondu specifikaciju planiranih radova na deponiji.

Dakle, nakon što Oliver Dulić odobrava sredstva, JKP Čistoća i zelenilo i gradonačenik Subotice, 15.4.2010. godine, potpisuju ugovor o sufinansiranju projekta (br: II-401-127/2010) i članom 2. ugovora preduzeće se obavezuje da sredstva utroši namenski, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Na kraju sva sredstva sa računa JKP prebacuju se sukcesivno na račun preduzeća čiji je vlasnik Ivan Dulić, a direktor Igor Dulić.

Da je preduzeće DG Company d.o.o. iz Subotice „sporednim“ putem dobilo novac iz Fonda za zaštitu životne životne sredine, potvrđuje i odluka o pokretanju javne nabavke (br. 1137-10 DF/ET), koju je 11.6.2010. godine doneo direktor JKP Čistoća i zelenilo.

„Sredstva za realizaciju 1. faze nabavke obezbeđena su iz Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije u visini od 16.800.000 dinara, dok za izvođenje radova II faze sredstva će obezbediti JKP Čistoća i zelenilo Subotica iz drugih izvora“, stoji u tački 5. odluke.

 

„Mi smo od grada dobili samo 16.800.000 dinara i u toj vrednosti smo sklopili ugovor sa firmom DG Company d.o.o. Cena njihovih radova bila je 17.559.000 dinara, što sa PDV ukupno iznosi 20.719.643 dinara“, izjavio je za dnevni list Informer direktor JKP Čistoća i zelenilo Vladimir Dragin.

Direktor Dragin je obmanuo javnost kada je za Informer rekao da su sredstva obezbeđena od Grada Subotice, što demantuje i odluka o pokretanju javne nabavke koju je lično potpisao 11.6.2010. godine.

U ovom slučaju Grad je bio samo „protočni bojler“ između Fonda za zaštitu životne sredine i firme DG Company d.o.o.

Takođe se izjava direktora Dragina ne poklapa sa ugovorom o izvođenju radova koji je saradniku Pištaljke dostavljen, a koji je zaključen između JKP i DG Company.

Direktor Dragin tvrdi da su radovi koštali 17.559.000 dinara, odnosno 20.719.643 dinara sa PDV, dok je članom 3. ugovora bilo definisano da radovi koštaju tačno 16.800.000 dinara, odnosno 19.824.000 dinara sa PDV.

Odakle razlika u ceni 895.643 dinara?

Da je tenderski postupak sproveden na krajnje problematičan način pokazuje podatak da je preduzeće DG Company d.o.o. u svojoj ponudi dalo cenu od 47.029.403 dinara (sa PDV) koja je prihvaćena, u odnosu na ponudu firme Expres-servis d.o.o. koja je iznosila 51.010.729 dinara (sa PDV).

JKP je imalo obavezu da rezultate tendera i podatke o zaključenom ugovoru objavi na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

Na portalu stoji podatak da je 16.8.2010. godine JKP Čistoća i zelenilo potpisalo ugovor sa DG Company d.o.o. u vrednosti od 47.029.000 dinara.

Međutim, vrednost ugovora o izvođenju radova na deponiji (br. 1602-10 ĐF/ET) koji su 16.8.2010. godine potpisali direktor DG Company d.o.o. Igor Dulić i direktor JKP Vladimir Dragin iznosi 16.800.000 dinara, odnosno 19.824.000 dinara sa PDV.

U pitanju je razlika od 27.205.000 dinara manje u odnosu na ponudu, izbor, javno objavljene podatke i podatke iz ugovora!?

 

Podatak da je tendersku dokumentaciju preuzelo šest preduzeća, a da su ponudu dostavile samo dve firme ukazuje na mogućnost da su preostali potencijalni ponuđači u međuvremenu shvatili da bi njihovo učešće na tenderu bilo bespredmetno.

Inače, ponude firmi DG Company d.o.o. i Expres-servis d.o.o. primljene su istog dana (26.7.2012), jedna ponuda je primljena u 8:00 časova, a druga u 8:20 časova.

Ponuda DG Company d.o.o. bodovana je sa 96 pondera (od maksimum 100 pondera), a ponuda firme Expres-servis d.o.o. sa 70,85 pondera.

Interesantno je da se u ponudi Dulićeve firme navodi da će posao vredan 47 miliona dinara okončati za 20 dana i to samostalno, bez angažovanja podizvođača.

Drugi ponuđač Expres-servis d.o.o. naveo je da planira angažovanje dva podizvođača i da mu treba 65 dana kako bi okončao radove na sanaciji deponije.

Odgovorni rukovodilac radova na projektu „Fazna sanacija i rekonstrukcija gradske deponije Aleksandrovačka bara Subotica“ bio je Ivan Dulić.

Njemu je tu ulogu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnju poverio njegov sin i direktor DG Company d.o.o. Igor Dulić, koji je 24.9.2010. godine doneo rešenje o imenovanju odgovornog rukovodioca-izvođača radova.

 

Kako javnost ne bi stekla uvid u profitabilne poslove porodične firme tadašnjeg ministra Olivera Dulića, rukovodstvo subotičkog JKP Čistoća i zelenilo je petnaest meseci odbijalo da obelodani podatke o realizaciji posla na sanaciji deponije „Aleksandrovačka bara“ u Subotici.

Menadžment preduzeća je odlučio da po nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja obelodani traženu dokumentaciju tek 25.9.2012. godine, nakon što je Pištaljka o ovome informisala javnost.

 

1. Ugovor o prenosu sredstava Fonda između Grada Subotice i JKP Čistoća i zelenilo: ( strana 1, strana 2, strana 3 ).

2. Odluka o pokretanju javne nabavke

3. Ponuda “DG Company”: ( strana 1, strana 2 ).

4. Ponuda “Expres-servis”: ( strana 1, strana 2 ).

5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude

6. Ugovor o izvođenju radova: ( strana 1, strana 2, strana 3 ).

7. Rešenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova

8. Račun “DG Company” za radove na sanaciji deponije: ( strana 1, strana 2, strana 3, strana 4 ).

 

#Geto Srbija

Materijal:Pištaljka

Creative Commons лиценца

%d bloggers like this: