Почетак > ГЛАС ОБИЧНИХ ГРАЂАНА > G(K)RADONAČELNIK MAFIJAŠ, JAČI OD ZAKONA !

G(K)RADONAČELNIK MAFIJAŠ, JAČI OD ZAKONA !

12. фебруара 2012.

 

Nakon revizije finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Beograda za 2010. godinu, Državna revizorka institucija je zapretila da će pokrenuti postupak razrešenja odgovornih lica u Skupštini grada Beograda, ukoliko ne otklone nepravilnosti u načinu trošenja novca. Iako “zahvalan na preporukama i sugestijama”, Đilas je,

PORUČIO DA JE JAČI OD DRI I DA MU NE PADA NA PAMET DA ISPRAVI SOPSTVENE GREŠKE!

 

Zlu ne trebalo: Đilasova policija, čeka na mig Gazde.

 

Za gradonačelnika, “Gazdu” sa predsedničkim ambicijama, izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) kojim su ustanovljene nepravilnosti u načinu trošenja novca u 2010. godini, ne predstavlja više od lanjskog neočišćenog snega. Iako je DRI zapretila da može pokrenuti rezrešenje odgovornih u Gradu Beogradu ukoliko u zakonom propisanom roku ne otklone nepravilnosti u načinu trošenja novca poreskih obveznika, Dragan Đilas nije ni trepnuo. Naprotiv, on je rezignirano odbacio primedbe DRI, ocenjujući ih kao neosnovane, nerealne i nepotrebne.

Beograd je zahvalan na preporukama i sugestijama iz izveštaja”, rekao je Đilas poistvovećujući sebe sa glavnim gradom i nastavio “međutim, od nekih izdvajanja ne može i neće odustati”, ocenjujući bez suvišnog preciziranja da je “izveštaj neosnovan i jednostran u mnogim stvarima” i da on nema nameru da se povinuje primedbama o načinu sprovođenja javnih nabavki, jer ionako “štedi na svakom koraku”. Zauzvrat, Đilas je ponudio dobronamerni kompromis i predložio da se pravila prilagode strašnoj stvarnosti.

Trudićemo se da neka naša nekonvencionala rešenje postanu sastavni deo normalnih rešenja pošto ona štede pare”, parafrazirao je Đilas Josipa Broza i njegovu tezu da se ne moramo držati zakona kao pijan plota, pozivajući se na finansijsku ljubav prema “vaspitačicama koje čuvaju našu decu” izraženu kroz 29 miliona evra više isplaćenih novčanih sredstava na ime troškova obdaništa. Šta više, štedljivi gradonačelnik je izjavio da je za ovo prekoračenje stavke gradskog budžeta dobio “tumačenje” Ministarstva prosvete “da ima pravo na isplatu takvih plata ukoliko ima novca za njih.

I zbilja, zašto bi “Gazda” morao da se povinuje neobavezujućim preporukama DRI? Na kraju krajeva, to je samo najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, institucija odgovorna samo Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja svoje nadležnosti obavlja na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj intituciji i Poslovnika Državne revizorske institucije.

 

Uostalom, šta je to ustanovila državna revizorska institucija u Izveštaju br. 400-724/2011-01 od 28. decembra 2011. u službenim prostorijama grada Beograda, što baš toliko narušava proklamovanu ideju neopisive štednje novca poreskih obveznika?

 

1) Grad nije u potpunosti uspostavio sistem internih kontrola koji obezbeđuje razumno uveravanje da će postavljeni ciljevi biti ostvareni kroz poslovanje u skladu sa važećim propisima, obezbeđena realnost i integritet finansijskih izveštaja, dobro finansijsko upravljanje i zaštita sredstava.

2) Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Grada nisu dostavili pisano obrazloženje planiranih rashoda i izdataka i izvora finansiranja uz finansijske planove, nisu identifikovali i planirali izvorne prihode u celosti prema ekonomskoj klasifikaciji i bruto principu i uspostavili odgovarajuću bazu podataka i nisu obezbedili efikasniju kontrolu njihovog obračuna i naplate.

3) Izvorni prihodi budžeta Grada nisu objektivno iskazani, jer deo prihoda budžeta Grada u iznosu od 23,3 miliona evra nije uplaćivan na propisane uplatne račune, nego na podračune korisnika javnih sredstava, jer naplaćenu taksu za korišćenje prostora za parkiranje vozila u iznosu od 16,2 miliona evra grad nije uplaćivao na propisan račun javnih prihoda, jer Uprava javnih prihoda Grada nije vršila kontrolu izvornih javnih prihoda čija je naplata poverena drugim licima, kao ni utvrđivanje, kontrolu i naplatu dela izvornih javnih prihoda, jer u poslovnim knjigama Uprave za javne prihode nisu analitički evidentirana potraživanja po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu od 4,88 miliona evra, jer nisu usaglašene analitička i sintetička evidencija potraživanja od obveznika javnih prihoda u iznosu od 160 hiljada evra, jer deo zakupnine za stanove u državnoj svojini u iznosu od 75 hiljada evra, nije uplaćivan na račune javnih prihoda.

4) Grad Beograd je, kao celina, za 2010. godinu masu plata i dodataka koji se finansiraju iz budžeta, više planirao za 11 milion evra, a za izabrana, imenovana i postavljena lica i zaposlene u Gradskoj upravi više isplatio 7,4 miliona evra, dok je zaposlenima u Predškolskim ustanovama više isplatio 29 miliona evra. Na ime korišćenja sopstvenog vozila za dolazak na rad i odlazak sa rada isplatio sredstva u iznosu od 10 hiljada evra.

5) Bez sprovedenog postupka javne nabavke, preuzete su obaveze i plaćene usluge kod sledećih korisnika budžetskih sredstava:

Sekretarijata za sport i omladinu, za zaštitu imovine u iznosu od 210 hiljada evra, i za usluge čišćenja 97.000 evra.
Sekretarijata za kulturu, za zaštitu imovine
20.000 evra.
Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju, za
  usluge rušenja bespravno podignutih objekata
13.000 evra.
Službe za informisanje, za ostale usluge štampanja
8.000 evra.
Sekretarijata za kulturu, bez IBK, za usluge oglašavanja
7.000 evra.
Sekretarijat za saobraćaj (bez direkcija), za insertovanje promotivnog štampanog
  materijala
30.000 evra.
Sekretarijat za saobraćaj-Direkcija za javni prevoz), za usluge prevoza za razne sportske i  kulturne manifestacije 10.000 evra.

6) Sekretarijat za obrazovanje preuzeo je i platio obaveze od 30.000 evra za kupovinu računarske opreme za učenike srednjih škola, sprovođenjem postupka putem narudžbenice i nabavke male vrednosti, umesto otvorenog postupka.

7) Bez verodostojne dokumentacije o nastaloj poslovnoj promeni izvršena su plaćanja kod sledećih korisnika budžetskih sredstava:

Sekretarijata za finansije -Direkcije za građevinsko zemljište, za usluge tekućih popravki i održavanja zgrade Direkcije 31.000 evra.
Sekretarijata za komunalne i stambene poslove, za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
3,2 miliona evra.
Sekretarijata za finansije, za pokriće dela troškova nesmetanog nastavka započetih
investicija i za pokriće dela troškova izgradnje kaveza u „Zološkom vrtu“ Beograd u
iznosu od 100.000 evra.

8) Nisu sprovođeni adekvatni interni kontrolni postupci potrošnje i kontrole zaliha karata za gradski prevoz, pa je zbog velikih zaliha neupotrebljivih karata došlo do uništenja 5.703.942 kom. karata za gradski prevoz, nominalne vrednosti od 2,7 miliona evra.

9) Ugovorenu vrednost ne sadrže ugovori zaključeni između:

„Gradska čistoća“ i JKP „Zelenilo“, sa druge strane, za čišćenje snega i leda, a izvršeni su u iznosu od 17.000 evra.

Sekretarijata za saobraćaj – Direkcije za javni prevoz, s jedne strane i JKP „Beograd put“, JKP- Sekretarijata za inspekcijske poslove sa JKP „Parking servis“, za izvršenje rešenja inspektora i angažovanje materijalno-tehničkih sredstava u postupku oduzimanja, čuvanja i postupanja sa privremeno oduzetim vozilima, izvršeni su za  160.000 evra.

 

Sveto trojstvo Skupštine grada Beograda: Antić (SPS), Ranđić (LDP) i Đilas (as himself)

 

10) Bez potpisanog ugovora, transakcije su izvršili sledeći korisnici budžetski sredstava:

Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za puteve platila je 450.000 evra Institutu za puteve, za nabavku usluga tehničkog nadzora u periodu od 01. januara do19. jula.2010.
Sekretarijat za kulturu, bez indirektnih budžetskih korisnika platio je 35.000 evra firmi „Avala plus“ d.o.o, za projekat „Monografija o Velimiru Bati Živojinoviću“ i 20.000 evra firmi „GM Salayka production house“ d.o.o, za pokriće dela troškova beogradske premijere filma Đorđa Balaševića „Kao rani mraz“.

11) Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za puteve je bez donetog godišnjeg Programa radova, u periodu 01. januara do14. Juna 2010, isplatila iznos od 12 miliona evra:

– nakon donošenja drugog rebalansa u 2010. g, nije usaglasila Program radova sa vrednošću odobrene aproprijacije za 4,1 miliona evra, i
– zaključila ugovor za izvođenje radova na asfaltiranju ulica u vrednosti od 5,8 miliona evra, i izvođačima platila avanse od 2,2 miliona evra.

12) Utvrđeno je da je:

primanje od zaduživanja u iznosu od 10 miliona evra pribavljeno bez prethodnog mišljenja Ministarstva finansija i Odluke Skupštine grada o zaduživanju, i
– od navedenih sredstava iznos od 6,8 miliona evra iskorišćen za finansiranje tekućih rashoda.

13) Utvrđeno je da su kod Sekretarijata za saobraćaj – Direkcije za javni prevoz, za usluge prevoza putnika u javnom gradskom prevozu, izvršeni rashodi u iznosu od 17,3 miliona evra, koji nisu planirani, evidentirani ni iskazani kao subvencije privatnim preduzećima.

14) Iako su obezbedili sredstva u budžetu, sledeći budžetski korisnici su bez osnova isplatili:

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, iznos od 10 miliona evra, za jednokratnu pomoć penzionerima i 2 miliona evra za besplatan prevoz lica starijih od 65 godina.
Sekretarijat za privredu, iznos od 70.000 evra, za jednokratne pomoći zaposlenim u „Prvoj iskri“ Barič.
Sekretarijat za zdravstvo, iznos od 10.000 evra, za naknade troškova lečenja.
Sekretarijat za finansije, iznos od 11.500 evra za nagrade policijskim službenicima, i izvršili transfere ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1,1 milion evra.
– Agencija za investicije i stanovanje, iznos od 21 miliona evra po računima i situacijama u 2010. g. za izgradnju stambenog prostora za javne službenike i stambenog prostora za socijalne grupe – Odluka Skupštine Grada iz 2003 i 2005 godine.

15) Bez sprovedenog javnog konkursa i zaključenih ugovora o realizovanju odobrenih programa, dotacije nevladinim organizacijama platili su sledeći korisnici budžetskih sredstava:

– Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u iznosu od 440.000 evra.
– Sekretarijat za obrazovanje, u iznosu od 17.000 evra.
– Sekretarijat za zaštitu životne sredine, u iznosu od 15.000 evra.
– Sekretarijat za zdravstvo, u iznosu od 46.000 evra, i
– Sekretarijat za finansije, u iznosu od 380.000 evra.

16) Preuzete su obaveze po računima i situacijama koje su veće od raspoložive aproprijacije u iznosu od 20 miliona evra, a što je utvrđeno kod sledećih korisnika budžetskih sredstava:

Sekretarijat za saobraćaj -bez direkcija, u iznosu od 2,7 miliona evra.
Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, u iznosu od 595.000
evra.
Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za puteve, u iznosu od
10 miliona evra.
Sekretarijat za kulturu – Ustanove kulture, u iznosu od 9,5 miliona evra, i
Sekretarijat za obrazovanje, u iznosu od 490.000 evra.

17) Preuzete su obaveze po ugovorima koje su veće od raspoložive aproprijacije u iznosu od 140 miliona evra, a što je utvrđeno kod sledećih korisnika budžetskih sredstava:

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, u iznosu od 310.000 evra.
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, u iznosu od
1,6 miliona evra.
Sekretarijat za saobraćajbez direkcija, u iznosu od 2,9 miliona evra.
Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, u iznosu od
17 miliona evra.
Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za puteve, u iznosu od
12 miliona evra.
Sekretarijat za kulturu – Ustanove kulture, u iznosu od 1,1 milion evra.
Sekretarijat za obrazovanje, u iznosu od
7,7 miliona evra.
Sekretarijat za sport i omladinu, u iznosu od
18.000 evra.
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u iznosu od 2,5 miliona evra.
Agencija za investicije i stanovanje, u iznosu od 88 miliona evra, i
Agencija za javne nabavke, u iznosu od 3,5 miliona evra.

18) Kod korisnika budžetskih sredstava utvrđena su sledeća odstupanja od važećih propisa kojima su regulisane javne nabavke:

– često se bez ispunjenosti propisanih uslova primenjuje restriktivni postupak, umesto otvorenog postupka.
Agencija za javne nabavke je sprovodila postupak za druge naručioce, bez ovlašćenja, a prilikom sprovođenja zajedničkih javnih nabavki nisu uređena prava i obaveze naručilaca,
status imovine, učešće u izdacima, raspored nastalih troškove.
finansijski planovi ne sadrže adekvatno obrazloženje o planiranim nabavkama.
za pribavljanje poslovne zgrade u Ulici Kraljice Marije br. 1 i stana u Ulici Ilije Stojadinovića br. 55/15 u Beogradu, nije obezbeđena Odluka Vlade Republike Srbije, a za pribavljanje pokretne imovine nije obezbeđena saglasnost Vlade Republike Srbije.
nisu prezentovana uverljiva obrazloženja o opravdanosti kupovine softverskog paketa koju je izvršio Grad, a u ime za račun javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i zdravstvenih ustanova, posebno imajući u vidu da se radi o samostalnim privrednim subjektima i ustanovama.

19) Utvrđeno je da:

– ostali delovi finansijskog izveštaja nisu pravilno obuhvaćeni i iskazani, jer se prilikom izrade Završnog računa Grada nije pravilno postupilo tako da direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti nisu kontrolisali i sravnjivali podatke iz završnih računa indirektnih korisnika i na osnovu toga sastavljali finansijski godišnji izveštaj, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a koji dalje priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti.

postoji odstupanje između odobrenih sredstava iz budžeta za indirektne korisnike budžetskih sredstava i izvršenja kod njih, na primer, izvršenje na ekonomskoj klasifikaciji 420000 – Korišćenje usluga i roba je manje za 560.000 evra, u odnosu na odobrena sredstva iz budžeta, a izvršenje kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava, kod ostalih ekonomskih klasifikacija veće za 540.000 evra.

20) Kod sprovođenja popisa imovine potraživanja i obaveza, utvrđeni su sledeći propusti i nepravilnosti:

pre popisa imovine i obaveza nije izvršeno usklađivanje stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom.
– u popisnim listama nije vrednosno obračunata popisana imovina, a izveštaj o popisu ne sadrži stvarno i knjigovodstveno stanje, nego konstatacije o odstupanjima i predloge za njihovo isknjižavanje, bez potrebnih objašnjenja.
– Komisija za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara Sekretarijata za saobraćaj nije izvršila popis stvarnih količina i unos podataka u popisne liste, nego je stanje konstatovano po  raspoloživoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.
– nije popisan deo imovine Grada (zgrade i građevinski objekti) u iznosu od 17 miliona evra, a isti je evidentiran u poslovnim knjigama, nisu popisane zalihe potrošnog materijala od 560.000 evra i zalihe materijala za obrazovanje zaposlenih od 8.500 evra.
– popis potraživanja i obaveza je vršen prema stanju u poslovnim knjigama, iako za njih ne postoji uredna dokumentacija i nije vršeno usklađivanje sa dobavljačima i poveriocima, a potraživanja za koja ne postoji uredna dokumentacija nisu iskazana u posebnim popisnim listama.

 

#Geto Srbija

Materijal:eNovine

 1. Dole lopovi
  15. фебруара 2012. у 23:09

  Evo malo dokaza koji ce smestiti Djilasa i ekipicu tamo gde joj je i mesto.

  Ovo sam nasao na zvanicnom sajtu internacionalne asocijacije javnog transporta.

  http://www.ptx2uitp.org/sites/default/files/showcase_pdf/101_serbia.pdf

  Skidajte i saljite dalje. Ovde se vidi da su 30 tramvaja platili 82 miliona Evra. Pa od cega su tramvaji gospodine Djilas? Od zlata kada svaki kostapo 2,5 miliona evra !!!

  Ovo je za dozivotnu robiju. Razglasite dalje. U samom ugovoru se vidi da su i u ovom poslu ucestvovale firme koje stoje iza bus plus-a.
  Bolje ih hapsite dok nije narod izasao na ulicu jer onda ce biti kasno. Onda za sve ide sudjenje po kratkom postupku.

  Свиђа ми се

 2. Goran
  15. фебруара 2012. у 23:12

  Evo malo dokaza koji ce smestiti Djilasa i ekipicu tamo gde joj je i mesto.

  Ovo sam nasao na zvanicnom sajtu internacionalne asocijacije javnog transporta.

  http://www.ptx2uitp.org/sites/default/files/showcase_pdf/101_serbia.pdf

  Skidajte i saljite dalje. Ovde se vidi da su 30 tramvaja platili 82 miliona Evra. Pa od cega su tramvaji gospodine Djilas? Od zlata kada svaki kostapo 2,5 miliona evra !!!

  Ovo je za dozivotnu robiju. Razglasite dalje. U samom ugovoru se vidi da su i u ovom poslu ucestvovale firme koje stoje iza bus plus-a.
  Bolje ih hapsite dok nije narod izasao na ulicu jer onda ce biti kasno. Onda za sve ide sudjenje po kratkom postupku.

  Свиђа ми се

 3. Pavle
  21. фебруара 2012. у 10:38

  U ovakvoj ludnici od zemlje i u situaciji kada su sve stranke lopovcine i najveci neprijatelji ove drzave i naroda jedini izlaz je opsti bojkot izobra a zatim i svih zakona koji ne odgovaraju gradjanima kao i bojkot placanja svih racuna, dugova i kamata u bankama.
  Ovo za posledicu ima izlazak na ulicu i obracunavanje sa lopovima mimo nepostenog i koruimpiranog sudstva i policije.
  Revolucija i nacionalizacija i oduzimanje stranim privatnicima svih firmi koje su kupljene nelegalno namestenim tenderima i po nizim cenama od realnih. Otkazivanje bilo kakvog kontakta i saradnje sa MMF-om i svetskom bankom kao i bojkot placanja dugova i kamata jer su njihovi cinovnici poslati u nasu drzavu i oni su nas zaduzili tako da su njihovi ljudi napravili dug pa onda jedino oni mogu i da ga vrate.
  Detaljna analiza porekla imovine svih gradjana Srbije i oduzimanje svega za sta se nema dokaza o postenoj zaradi.
  Zatvaranje tako utvrdjenih svih lopova i oduzimanje kompletne imovine njima i njihovim porodicama kao i otkazi onima koji su preko stranackih linija dobili posao.
  Zabrana clanovima stranaka da mogu da vode bilo koju drzavnu firmu ili budu u upravljackom odboru.
  Ukidanje stranaka i vracanje u socijalizam sa besplatnim skolstvom, zdravstvom i sportom. Bira se samo jedan covek koji ima ogromnu vlast ali ispod njega i parlament sa ljudima izabranim na izborima.
  Pored priliva ogromnih sredstava oduzimanjem od lopova, smanjivanjem broja zaposlenih ukidanjem agencija i glupih randih mesta napravljenih samo da bi porodice clanova stranki imali posao, dodatne prihode stvoricemo legalizacijom marihuane, uvodjenjem zakona za legalno uzgajanje i prodaju u coffe shop-ovima, uvodjenje jos 10tak velikih muzickih festivala sa razlicitom tematikom u vecim gradovima Srbije (Beograd, Nis …), i naravno uvodjenje Paypal-a i pomoc svima koji zele da se bave zaradom preko interneta cime bi se povecao BDP vise od 500%
  Ima toga jos mnogo sto se moze uraditi ali i ovo je dovoljno za pocetak da se stane na noge i ne dozivi Grcki scenario.

  Свиђа ми се

 1. No trackbacks yet.
Затворено за коментаре.
<span>%d</span> bloggers like this: